CDK 4/6 inhibiitorid – uus ravimigrupp levinud rinnavähi ravis

Elen Vettus

Elen Vettus

Vaatamata parimale võimalikule ravile, mis praegu kättesaadav, retsidiveerub varajane rinnavähk 20–30%-l patsientidest. Uuringute alusel on levinud rinnavähiga patsientide viie aasta elulemus väike – keskmiselt 25% (1). Tsükliinsõltuvate kinaaside (CDK) 4/6 inhibiitorid on uus ravimigrupp levinud hormoontundliku HER2-negatiivse, rinnavähi ravis.