Jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse diagnoosimine ja ravi – ravijuhendi koolitus (TTK)

Lisa kalendrisseJala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse diagnoosimine ja ravi – ravijuhendi koolitus (TTK)09-04-2020trueJala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse diagnoosimine ja ravi – ravijuhendi koolitus (TTK) ...Lõuna-Eesti Haigla (Meegomäe küla, Võru vald)

Toimumiskoht: Lõuna-Eesti Haigla (Meegomäe küla, Võru vald)
Toimumisaeg: N, 09. Aprill 2020
Korraldaja: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

 

ÜLDINFO:

Kokkuvõttev lühikirjeldus: Koolituse eesmärk on anda õppijale teadmise teadmised jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse diagnoosimisest ja ravist.

Maht: 4 akad. tundi

Auditoorne: 4 akad. tundi

Osalejate arv: 50 kuni 60 osalejat

Hind osalejale: tasuta

Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitus on osalejatele tasuta ja seda rahastab Eesti Haigekassa.

Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Projektijuht: Liis Johanson, liis.johanson@ttk.ee

Vaatlev partner: Eesti Haigekassa

TOIMUMISE KOHT

Toimumise koht: Lõuna-Eesti Haigla

Aadress: Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond

URL: https://www.leh.ee/

Lisainfo: Koolituse kellaajad on 12.00-15.30.
Koolitajad on dr Evo Kaha ja Annika Põder.

KIRJELDUS

Sihtgrupid: Pere- ja eriarstid, õed, koduõed, proviisorid ja farmatseudid.

Eesmärgid:

• teab jalaveenide anatoomiat ja CEAP klassifikatsiooni;
• teab jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse ravijuhendit;
• teab veenisüsteemi diagnostikat ja diferentsiaaldiagnostikat;
• teab, mis on konservatiivne ja invasiivne ravi;
• on kursis ravijuhendist tulenevate muudatustega meditsiiniseadmete ja tervishoiuteenuste loetelude rakendustingimustes.

Sisukirjeldus:

Teemad:

1. Jala veenide anatoomia. CEAP klassifikatsioon.

2. Diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika.

3. Ravijuhendi tutvustus, algoritm.

4. Ravimeetod: konservatiivne ravi, invasiivne ravi.

5. Ravijuhendist tulenevad muudatused meditsiiniseadmete ja tervishoiuteenuste loetelude rakendustingimustes.

Õppekeskkonna kirjeldus: Loenguruum

Hindamisviisid: Koolitusel kasutatakse mitteeristavat hindamist ja õpiväljundite saavutamise hindamiseks viiakse läbi arutelusid ja juhtumi analüüse.

Lõpetamise tingimused:

Õppija osaleb õppetöös 100% ja on omandanud õpiväljundid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend

Õppematerjalide loend: https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/132/jala-veenilaiendite-ja-kroonilise-venoosse-puudulikkuse-diagnoosimine-ning-ravi

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Töökogemus valdkonnas, jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse ravijuhendi töörühmas osalemine.

Õppekavarühm: Meditsiin

 

Registreeri SIIN