Südame-veresoonkonnahaiguste käsitlemise probleemid

Gerli Paat-Ahi
Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
2017. aastal hindas mõttekoda Praxis südame-veresoonkonnahaiguste (SVH) strateegia ja rahvastiku tervise arengukava (RTA). Analüüsides SVH strateegia ja RTA raames planeeritud ja ellu rakendatud tegevussuundi ning valdkonna arengut, jõuti järgmiste peamiste järeldusteni.