Mahukas sõltumatu tegeliku kliinilise praktika uuring otsese toimega suukaudsete antikoagulantide kasutamise kohta kodade virvendusarütmiaga patsientidel

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
2019. aasta jaanuaris avaldati ajakirjas American Journal of Medicine suure retrospektiivse võrdlusuuringu tulemused. Leiti, et dabigatraan oli seotud soodsama kasu-riski suhtega võrreldes varfariini ja rivaroksabaaniga. Uuringus analüüsiti andmebaasi, milles olid andmed mittevalvulaarse kodade virvendusarütmiaga patsientide kohta, kel oli USA Medicare’ kindlustus ning keda oli ravitud varfariini või standardannuses otsese toimega suukaudse antikoagulandiga (OSAK) (dabigatraan, rivaroksabaan või apiksabaan).