Bayer ravim Xarelto® (rivaroksabaan) sai Euroopa Liidus heakskiidu kasutamiseks koronaararterite ja perifeersete arterite haigusega patsientidel

Eli Lilles

Eli Lilles

eli@celsius.ee
Euroopa Komisjon kiitis heaks Xarelto® (rivaroksabaan) kasutamise (2,5 mg kaks korda ööpäevas kombineerituna atsetüülsalitsüülhappega (ASH) 75…100 mg üks kord ööpäevas) aterotrombootiliste tüsistuste ennetamiseks koronaararterite haiguse või sümptomaatilise perifeersete arterite haigusega täiskasvanutel, kellel on kõrge risk isheemiliste sündmuste tekkeks. Plaani järgi on Saksamaa esimene riik, kus Xarelto (rivaroksabaan) nimetatud näidustusel patsientidele kättesaadavaks tehakse.