RHK-10

Kui valitud on "Nimetuse alguse järgi", siis leitakse sisestatud sõnaga algavad kirjed. Otsides teksti ja sisestades "köha", leitakse "Köhavastased ained [antitussiivumid]", kuid ei leita "Läkaköha". Otsides koodi ja sisestades "a02", leitakse näiteks "A02.0" 

Nimetuse järgi otsitakse ka ladina ja ingliskeelsete nimetuste hulgast


Peatükk XX: V01-Y98

Haigestumise ja surma välispõhjused

External causes of morbidity and mortality

Kirjeldus:
Käesolev peatükk võimaldab väliskeskkonna tegureid, sündmusi ja olukordi klassifitseerida vigastuse, mürgistuse või muu kahjustava toimena. Selle peatüki kood on mõeldud lisana klassifikatsiooni mingi muu peatüki koodile. Enamasti on seisund klassifitseeritav XIX peatüki - Vigastused, mürgistused ja teatavad muud välispõhjuste toime tagajärjed (S00 - T98) abil. Surmapõhjus on tabelites eelistatav esitada mõlema peatüki, s.o XIX ja XX peatüki koodide abil, kui aga kasutatakse ainult ühe peatüki koodi, siis tuleb välispõhjuste peatüki koodi eelistada XIX peatüki koodile. Muud seisundid, mida võib hinnata välispõhjuste tulemusena, on klassifitseeritud I kuni XVIII peatükis. Nende seisundite jaoks tuleb välispõhjuste peatükki kasutada lisateabena ainult erianalüüsi puhul.

AlampeatükidNimetus (est)Nimetus (lat)Nimetus (eng)
V01-V09Sõidukiõnnetuses vigastatud jalakäija Pedestrian injured in transport accident
V10-V19Sõidukiõnnetuses vigastatud jalgrattur Pedal cyclist injured in transport accident
V20-V29Sõidukiõnnetuses vigastatud mootorrattur Motorcycle rider injured in transport accident
V30-V39Sõidukiõnnetuses vigastatud kolmerattalisel mootorsõidukil sõitja Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in transport accident
V40-V49Sõidukiõnnetuses vigastatud sõiduautosõitja Car occupant injured in transport accident
V50-V59Sõidukiõnnetuses vigastatud pikapi- või veoautosõitja Occupant of pick-up truck or van injured in transport accident
V60-V69Sõidukiõnnetuses vigastatud raskeveoautosõitja Occupant of heavy transport vehicle injured in transport accident
V70-V79Sõidukiõnnetuses vigastatud bussisõitja Bus occupant injured in transport accident
V80-V89Muud maismaaliiklus-ja sõidukiõnnetused Other land transport accidents
V90-V94Veesõidukiõnnetused Water transport accidents
V95-V97Kosmose- ja õhusõidukiõnnetused Air and space transport accidents
V98-V99Muud ja täpsustamata sõidukiõnnetused Other and unspecified transport accidents
W00-W19Kukkumised Falls
W20-W49Eluta mehhaanilise jõu toime Exposure to inanimate mechanical forces
W50-W64Elusolendi mehhaanilise jõu toime Exposure to animate mechanical forces
W65-W74Juhuslik uppumine ja vee alla vajumine Accidental drowning and submersion
W75-W84Muu juhuslik hingamisohustus Other accidental threats to breathing
W85-W99Elektrivoolu, kiirguse ja ümbritseva õhu äärmuslike temperatuuride ning rõhu toime Exposure to electric current, radiation and extreme ambient air temperature and pressure
X00-X09Suitsu, tule ja leekide toime Exposure to smoke, fire and flames
X10-X19Kokkupuude kuumuse ja tuliste esemetega Contact with heat and hot substances
X20-X29Kokkupuude mürgiste loomade ja taimedega Contact with venomous animals and plants
X30-X39Loodusjõudude toime Exposure to forces of nature
X40-X49Juhuslik mürgistus kahjulike ainetega ja nende toime Accidental poisoning by and exposure to noxious substances
X50-X57Ülepingutus, reisimine ja puudusseisundid Overexertion, travel and privation
X58-X59Muude ja täpsustamata tegurite juhuslik toime Accidental exposure to other and unspecified factors
X60-X84Tahtlik enesekahjustus Intentional self-harm
X85-Y09Rünne Assault
Y10-Y34Ebaselge tahtlusega sündmus Event of undetermined intent
Y35-Y36Seaduslik sekkumine ja sõjategevus Legal intervention and operations of war
Y40-Y84Kirurgilise või muu meditsiiniabi tüsistused Complications of medical and surgical care
Y40-Y59Ravimisel ebasoodsat toimet avaldavad rohud, ravimid ja bioloogilised ained Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects in therapeutic use
Y60-Y69Äpardused kirurgilise või muu meditsiiniabi korral Misadventures to patients during surgical and medical care
Y70-Y82Diagnoosimisel ja ravimisel kasutatud meditsiiniliste seadistega seotud äpardused Medical devices associated with adverse incidents in diagnostic and therapeutic use
Y83-Y84Kirurgilised või muud meditsiinilised menetlused patsiendi ebaloomuliku reaktsiooni või hilisema tüsistuse põhjusena menetluseaegset äpardust mainimata Surgical and other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure
Y85-Y89Haigestumise ja surma välispõhjuste toime hilisnähud Sequelae of external causes of morbidity and mortality
Y90-Y98Haigestumise ja surma mujal klassifitseeritud põhjustega seotud lisategurid Supplementary factors related to causes of morbidity and mortality classified elsewhere