Rhk iframe

Kui valitud on "Nimetuse alguse järgi", siis leitakse sisestatud sõnaga algavad kirjed. Otsides teksti ja sisestades "köha", leitakse "Köhavastased ained [antitussiivumid]", kuid ei leita "Läkaköha". Otsides koodi ja sisestades "a02", leitakse näiteks "A02.0" 

Nimetuse järgi otsitakse ka ladina ja ingliskeelsete nimetuste hulgast


Üksus Kood Nimetus (est) Nimetus (lat) Nimetus (eng)
IA00-B99Teatavad nakkus- ja parasiithaigusedAliqui morbi infectiosi et parasiticiCertain infectious and parasitic diseases
IIC00-D48KasvajadNeoplasmataNeoplasms
IIID50-D89Vere- ja vereloomeelundite haigused ning teatavad immuunmehhanismidega seotud haigusseisundidMorbi sanguinis et organorum haemopoeticorum atque aliquae morbositates ad mechanismos immunales pertinentesDiseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanisms
IVE00-E90Sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigusedMorbi endocrini, nutritionales et metaboliciEndocrine, nutritional and metabolic diseases
VF00-F99Psüühika- ja käitumishäired
VIG00-G99NärvisüsteemihaigusedMorbi systematis nervosiDiseases of the nervous system
VIIH00-H59Silma- ja silmamanuste haigusedMorbi oculi et organorum oculi accessoriorumDiseases of the eye and adnexa
VIIIH60-H95Kõrva- ja nibujätkehaigusedMorbi auris et processus mastoideiDiseases of the ear and mastoid process
IXI00-I99Vereringeelundite haigusedMorbi systematis circulatoriiDiseases of the circulatory system
XJ00-J99Hingamiselundite haigusedMorbi systematis respiratoriiDiseases of the respiratory system
XIK00-K93Seedeelundite haigusedMorbi systematis digestoriiDiseases of the digestive system
XIIL00-L99Naha- ja nahaaluskoe haigusedMorbi cutis et telae subcutaneaeDiseases of the skin and subcutaneous tissue
XIIIM00-M99Lihasluukonna ja sidekoehaigusedMorbi systematis musculoskeletalis et textus connectiviDiseases of the musculoskeletal system and connective tissue
XIVN00-N99Kuse-suguelundite haigusedMorbi systematis urogenitalisDiseases of the genitourinary system
XVO00-O99Rasedus, sünnitus ja sünnitusjärgne perioodGraviditas, partus et puerperiumPregnancy, childbirth and the puerperium
XVIP00-P96Perinataal- e sünniperioodis tekkivad teatavad seisundidAliquae condiciones tempore perinatali incipientesCertain conditions originating in the perinatal period
XVIIQ00-Q99Kaasasündinud väärarendid, deformatsioonid ja kromosoomianomaaliadMalformationes, deformationes et defectus chromosomales congenitalesCongenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
XVIIIR00-R99Mujal klassifitseerimata sümptomid, tunnused ja kliiniliste ning laboratoorsete leidude hälbedSymptomata, signa et reperta abnormia clinica et laboratoria non alibi classificataSymptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
XIXS00-T98Vigastused, mürgistused ja teatavad muud välispõhjuste toime tagajärjedLaesiones, intoxicationes et aliquae aliae consequentiae causarum externarumInjury, poisoning and certain other consequences of external causes
XXV01-Y98Haigestumise ja surma välispõhjusedExternal causes of morbidity and mortality
XXIZ00-Z99Terviseseisundit mõjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusegaFactors influencing health status and contact with health services
XXIIU00-U99Koodid spetsiifiliste eesmärkide jaoksCodes for special purposesCodes for special purposes