RHK-10

Kui valitud on "Nimetuse alguse järgi", siis leitakse sisestatud sõnaga algavad kirjed. Otsides teksti ja sisestades "köha", leitakse "Köhavastased ained [antitussiivumid]", kuid ei leita "Läkaköha". Otsides koodi ja sisestades "a02", leitakse näiteks "A02.0" 

Nimetuse järgi otsitakse ka ladina ja ingliskeelsete nimetuste hulgast


Peatükk V: F00-F99

Psüühika- ja käitumishäired

AlampeatükidNimetus (est)Nimetus (lat)Nimetus (eng)
F00-F09Orgaanilised - k.a sümptomaatilised - psüühikahäired
F10-F19Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired
F20-F29Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired
F30-F39Meeleoluhäired
F40-F49Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired
F50-F59Füsioloogiliste funktsioonide häirete ja füüsiliste e somaatiliste teguritega seotud käitumissündroomid
F60-F69Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired
F70-F79Vaimne alaareng
F80-F89Psühholoogilise arengu häired e psüühilise arengu spetsiifilised häired
F90-F98Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired
F99-F99Täpsustamata psüühikahäire