Tallinna haiglavõrgu areng

Tallinna Haigla projekti rahastamise ärajätmine oli kindlasti ootamatu ja valus otsus kahes linnahaiglas töötavatele meedikutele, kes elasid lootusega alustada kuue aasta pärast tööd Eesti kõige modernsemas ja kõrgtehnoloogilisemas ravi­asutuses.

Chris Pruunsild: reumatoloogia ravivõimalused on hüppeliselt paranenud

Tartus vastuvõtte tegev lastereumatoloog ja juunis lastearstide seltsi presidendiks valitud Chris Pruunsild on oma ametit pidanud ligi 30 aastat ning näinud väga põnevat perioodi. Nimelt on selle aja jooksul juurde tulnud uusi reumatoloogiliste haiguste ravivõimalusi ning haigusi on hakatud nägema ja avastama täiesti uutel alustel. Kõik see on muutnud ravi kvaliteedi silmanähtavalt paremaks.

Eesti inimesi sagedamini kimbutavad liigesehaigused

Reumaatiliste haiguste väljendumisspekter on väga lai ning sõltuvalt konkreetsest haigusest võivad kahjustuda erinevad organsüsteemid. Liigeste haaratus eri reumaatiliste haiguste korral on ilmselt üks laiemalt tuntud ilming nii tervishoiutöötajate kui ka mittemeedikute seas.

Uued suunad põletikuliste liigesehaiguste ravis

Põletikulised liigesehaigused on grupp haigusi, mille korral esineb autoimmuunne krooniline põletik liigestes, aga ka teistes elundites ja kudedes. Liigesepõletik võib viia liigeste kahjustuste ja funktsioonihäire tekkeni, patsientide elukvaliteedi languse ja töövõime vähenemiseni ning haiguse arenedes võib patsient vajada kõrvalist abi ja sotsiaalteenuseid puudest/erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks. Tänu varasemale diagnoosimisele, uutele ravimitele ja varasele intensiivsele ravile on põletikulise liigesehaiguse prognoos oluliselt paranenud, patsient saab õigeaegse ja korrektse ravi korral elada oma tavapärast elu ning töövõime ja iseseisev toimetulek säilivad aastateks (1).

Viskosuplementatsioon osteoartriidi korral

Osteoartriit (OA), mille kohta kasutatakse ka mõistet osteoartroos, on kõige levinum liigesehaigus. Elanikkonna vananemisega haigestumine pidevalt suureneb. Osteoartriidi all kannatab kuni 20% täiskasvanud elanikkonnast (1), Eestis seega ligi 200 000 elanikku. USA-s on 64% osteoartriidiga patsientidest tööealised (15–65 eluaastat) ja umbes 11%-l neist on töövõime liigesehaiguse tõttu piiratud (2). Inglismaal esineb üle 65-aastasest 45%-l põlve- või puusaliigese osteoartriit (3).

Tõhusam ja kuluefektiivsem raviplaan farmakogeneetika abil

Farmakogeneetika (FG) on personaalmeditsiini oluline osa, mis lähtub ravi määramisel inimese individuaalsetest ravimi metabolismiga seotud pärilikest omadustest. Vereproovi abil on võimalik tuvastada geenivariandid, mille puhul esineb geeni ning ravitoime vahel seoseid, mis omakorda mõjutavad patsiendile manustatavate ravimite toime tõhusust ja kõrvaltoimete esinemist. Saadud analüüsi­tulemused aitavad muuta patsiendi ravi senisest tõhusamaks ja ohutumaks ning vähendada ravikulusid.

Ida-Viru Keskhaigla insuldi juhtprojekti kogemused ja õppetunnid – projekti autori vaatenurk

Insult on Eestis aktuaalne tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna probleem. Vaatamata insuldi 30 päeva suremuse langustrendile on insulti haigestumus alla 55-aastaste vanusegrupis kasvanud, seda just isheemilise insuldi ehk ajuinfarkti arvelt (1). Eesti neuroloogiale ja kahtlemata ka patsientidele oli märgiline 2019. aasta, nii insuldi akuutravi korralduse kui ka Eesti Haigekassa (EHK) insuldi juhtprojekti initsiatiivi poolest.

Elu sclerosis multiplex’iga – patsiendi ja arsti suhtluse olulisusest

Sclerosis multiplex (SM) on ilmekas näide, kuidas haiguskulgu mõjutav ravi on muutnud koostöö neuroloogi ja SM-i diagnoosiga inimese vahel järjest olulisemaks. Uusimad seisukohad kinnitavad koguni, et vastastikune usaldus ja arsti hea sõna mõjutavad patsiendi elu sõna otseses mõttes.

Emakakaelavähi sõeluuring Eestis ja HPV kodutestimine täiendava uuringu tegemise viisina

  • Reeli Hallik
  • Jaak Jänes
  • Piret Veerus
  • Kaire Innos
  • Telli ajakiri
Emakakaelavähk on haigus, mida on võimalik ennetada õigeaegse HPV-vastase vaktsineerimise ja regulaarse sõeluuringu abil. Vähieelsete muutuste varajane avastamine ja õigeaegne ravi aitavad ära hoida vähi tekke (1). Et sõeluuringuprogramm oleks tõhus, on oluline suur (> 70%) hõlmatus sihtrahvastiku hulgas (2), kuna märkimisväärne osa emakakaelavähi juhtudest diagnoositakse just naistel, kes ei osale sõeluuringus või teevad seda ebapiisava regulaarsusega (3).

Geeniandmed on jõudmas perearsti töölauale

Kui aastate eest ülikoolis geneetikat õppisin, oli kõik lihtne: haigused olid kas pärilikud või mittepärilikud. Nüüdseks on selgunud, et asi on palju keerulisem. Õnneks kasvavad ka meie teadmised sellest, kuidas uut infot tervise hüvanguks ära kasutada.

Kardiovaskulaarse riski hindamine südame-veresoonkonna­haigustega patsientidel

Regulaarne liikumine ja kehaline treening on südame-veresoonkonna (SV) tervise edendamise ning SV haiguste (SVH) ennetamise ja ravi üks olulisi komponente. Seejuures esineb annuse-efekti seos treeningu ja SV- ning üldsuremuse vahel: kehaliselt aktiivsetel isikutel esineb 20–30% vähem ebasoodsaid tervisesündmusi võrreldes istuva eluviisiga isikutega (1, 2).

Rasvumine lastel

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on nimetanud laste rasvumist üheks kõige tõsisemaks 21. sajandi rahvatervise katsumuseks (1). Lastel algavad ülekaalu­kriteeriumid oluliselt väiksemate kehamassiindeksi (KMI) väärtuste juures kui täiskasvanutel. Vanuse- ja soospetsiifilistel kasvukõveratel diagnoositakse lapseea rasvumist, kui KMI ületab 95. protsentiili, ja ülekaalulisust, kui KMI ületab 85. protsentiili.

Astma ägenemine ja selle käsitlus ambulatoorselt 

Astma on sageli esinev krooniline haigus, mille sümptomid on viliseva hingamise, hingelduse, rindkere pingsuse ja köha episoodid (eriti öösiti ja/või varahommikuti). Astma sümptomite teke on seotud muutuva õhuvoolutakistuse ehk obstruktsiooniga juhtehingamisteedes ning astmale on iseloomulik sümptomite varieerumine ajas ja intensiivsuses (1).

Lapseea bronhiitidest astma diagnoosini

Alumiste hingamisteede obstruktsioonist põhjustatud hingeldus on sage probleem imikutel ja väikelastel. 1/3 lastest kogeb vähemalt ühte hingelduse episoodi enne kolmeaastaseks saamist.

2. tüüpi diabeet ja mikrovaskulaarsed tüsistused

Krooniline hüperglükeemia kahjustab erinevate organite mikrovaskulatuuri, kuid käesolev artikkel käsitleb diabeedi klassikalisi mikrovaskulaarseid tüsistusi: diabeetilist nefropaatiat, retinopaatiat ja neuropaatiat.

Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse haigusjuht – raske ägenemisega haige käsitlus ja saadud õppetunnid

55-aastane üliraske difusiooni langusega ja püsiobstruktsiooniga kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsient pöördus kopsuarsti ambulatoorsele visiidile 2022. aasta jaanuaris erakorralise haigena.

Soovite tellida ajakirja Lege Artis?

Lege Artis – artiklid arstilt arstile. Lege Artise mitmekülgse teemavaliku hulgast leiab praktilise väärtusega ja huvitavaid artikleid iga meditsiinivaldkonna esindaja.