Võimalused koroonahaigust ravida on avardumas

Koroonaviirusest põhjustatud raske haiguse ennetamiseks on praeguseks olemas toimivad vaktsiinid, kuid ka haiguse ravivõimaluste leidmisel on tehtud märkimisväärseid edusamme ning arvatavasti on selle artikli ilmumise ajaks juba mõni uus ravim saanud müügiloa ja hindamiseks esitatud järgmised uued toimeained.

Marje Oona: aukartus viirusinfektsioonide ees on suurenenud

COVID-19 haiguses on palju salapära – aukartus viirusinfektsioonide ees on koroonapandeemia ajal suurenenud, rääkis immunoprofülaktika ekspert­komisjoni liige ja Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi peremeditsiini kaasprofessor Marje Oona.

Bioloogilised ravimid on tulnud, et jääda, ning avavad uusi ravivõimalusi

Olen bioloogilistest ravimitest kirjutanud kaks väikest ülevaadet (1, 2) ja sellepärast ei peatu praeguses artiklis pikemalt sellel, mis on bioloogilised ravimid, kuidas neid defineeritakse, mis on bioloogiliselt sarnased ravimid (ingl biosimilars) ja kuidas need erinevad bioloogilistest originaalravimitest. Ka ajaloost, mis ulatub tagasi 1912. aastasse, mil avaldati esimesed kaks sellekohast teadus­artiklit, siin pikemalt ei kirjuta, kuid täiesti mööda sellest minna samuti ei saa.

Psoriaasi bioloogiline ravi

Psoriaas on krooniline põletikuline nahahaigus, mida põeb olenevalt regioonist 1,5–3% rahvastikust ja selle kliiniline pilt on mitmekesine (1). Patogeneetiliselt on tegemist immuunvahendatud kroonilise põletikuga, milles on oluline roll Th1 ja Th17 tsütokiinidel. See viib omakorda keratinotsüütide kiirenenud jagunemisele ja diferentseerumishäirele ning teiste põletikku soodustavate tsütokiinide vabanemisele. Psoriaasi ravis on kasutusel nii toopilised, klassikalised süsteemsed kui ka bioloogilised ravimid (2).

Bioloogiline ravi reumatoidartriidiga patsientidel

Reumatoidartriit (RA) on krooniline süsteemne autoimmuunne haigus, mida täielikult välja ravida ei ole võimalik, ent lisaks konventsionaalsetele ravimitele (metotreksaat, leflunomiid, sulfasalasiin, hüdroksüklorokviin) on tänapäeval vastava näidustuse olemasolul hästi kättesaadavad ka bioloogilised ravimid ning sihtmärkravimid, mis enamikul juhtudel aitavad hoida haigust remissioonis või vähese aktiivsusega.

Tulevik C-hepatiidita

C-hepatiit on kõige sagedasem ja laiaulatuslikum krooniline maksahaigus nii Euroopas kui ka Põhja-Ameerikas, Eestigi ei ole siin erand. Õigeaegselt diagnoositud C-hepatiit ja kohe alustatud tänapäevane viirusevastane ravi aga tagab patsiendi tervenemise C-hepatiidi viirusest, peatab viiruse leviku ja sellega koos ka uute nakkusjuhtude tekke.

Immuunravi kui kuratiivne allergiaravi

Allergeenspetsiifiline immuunravi ehk allergeenimmuunravi (AIR) on IgE vahendatud allergia ainus kuratiivne ravivorm. Erinevalt allergia sümptomeid leevendavast ravist ravib AIR seisundi algpõhjust. Esmane soovitus allergikule on ümbruskonnast kõrvaldada allergia tekitajad või teised kaebusi ägestavad tegurid, kuid kõiki allergeene ei ole võimalik ümbritsevast keskkonnast kõrvaldada. Allergeeni järk-järgult suurenevates annustes organismi viies hakkab immuunsüsteem allergeeni taluma ja väheneb inimese tundlikkus kaebusi esilekutsuva allergeeni suhtes.

Geneetilisel eelsoodumusel on rinnavähi riskifaktoritest suurim mõju

Rinnavähi riskifaktoritest on kõige tugevama mõjuga pärilik eelsoodumus, mida tuleks kindlasti arvestada rinnavähi ennetamisel ja võimalikult varasel avastamisel. Rinnavähi geneetilise eelsoodumuse hindamine annab võimaluse arvestada individuaalset riski ja rakendada eri meetmeid sisaldavat täpsemat ennetuskava, et vähendada rinnavähist põhjustatud surmariski.

Edoksabaan versus K-vitamiini antagonist varfariin kodade virvendusarütmiaga haigetel pärast TAVI-protseduuri

TAVI (transcatether aortic valve implantation, kateetrikaudne aordiklapi implantatsioon) on näidustatud raske aordiklapi stenoosiga vanemaealistel patsientidel (75-aastased või vanemad), nendel, kellel on suur operatsioonirisk või kes ei sobi kirurgiliseks aordiklapi proteesimiseks (1). Kuni 40%-l TAVI-protseduurile planeeritud patsientidest kaasub kodade virvendusarütmia (KVA) ning neile on näidustatud suukaudne antikoagulantravi (SAK) (2-4). ENVISAGE-TAVI AF on esimene publitseeritud uuring, kus eesmärgipäraselt võrreldi suukaudse otsese toimega antikoagulandi (OSAK) ning varfariini efektiivsust ja ohutust KVAga TAVI-patsientidel (8, 9).

Uus Euroopa Südamerütmi Assotsiatsiooni praktiline juhend otsese toimega suukaudsete antikoagulantide kasutamise kohta kodade virvendusarütmia korral

Neljandat korda ilmunud Euroopa Südamerütmi Assotsiatsiooni praktiline juhend otsese toimega suukaudsete antikoagulantide kasutamiseks kodade virvendusarütmiaga patsientidel on mõeldud toeks arstidele neid ravimeid puudutavate otsuste tegemisel. Kuigi otsese suukaudse toimega antikoagulantide (OSAK) turvalisust ja efektiivsust on uuritud erinevates patsiendigruppides randomiseeritud kontrolluuringutega (RKT), ei ole veel jõutud koguda teaduspõhist materjali kõikvõimalike ettetulevate situatsioonide kohta. Uus juhend käsitleb 16 kõige sagedamat OSAK-itega seotud kliinilist stsenaariumit. Artikkel annab ülevaate juhendis välja toodud põhilistest aspektidest.

Euroopa Kardioloogide Seltsi 2021. aasta klapihaiguste ravijuhend

Tänavu augusti lõpus esitleti Euroopa Kardioloogide Seltsi aastakongressil uut südame klapihaiguste ravijuhendit, mis valmis koostöös Euroopa Kardiotorakaalkirurgia Liiduga. Alates aastast 2017, kui publitseeriti esimene Euroopa Kardioloogide Seltsi klapihaiguste ravijuhend, on lisandunud palju uusi teadmisi.

Euroopa Hüpertensiooni Ühingu uus konsensus­dokument vererõhu mõõtmisest

Sel suvel avaldas Euroopa Hüpertensiooni Ühing (European Society of Hypertension, ESH) konsensusdokumendi, kus kirjeldatakse põhilisi soovitusi vererõhu mõõtmiseks nii arstikabinetis kui ka väljaspool seda. Artikkel tutvustab ülevaatlikult dokumendi sisu.

Uuenenud astmaravisoovitused 2021. aastal

Enamik Eesti kopsuarste juhindub bronhiaalastma diagnoosimisel, käsitlemisel ja raviotsuste tegemisel rahvusvahelisest astma konsensusdokumendist „Global Initiative for Asthma Management and Prevention“ (GINA). Dokumenti uuendatakse igal aastal kahel korral ja see tingib erinevuse võrreldes eestikeelse astmat käsitleva ravijuhendiga „Täiskasvanute astma käsitlus esmatasandil“, mis ilmus esmakordselt 2014. aastal ning mida uuendati 2020. aastal.

Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ravis kasutatavad ravimid

Artikkel annab ülevaate sellest, millised on kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) ravis kasutatavad ravimirühmad ja nende toimemehhanism ning millest lähtuda preparaadi valikul.

Eesnäärmevähk ilma urineerimishäireteta

Eesnäärmevähk või eesnäärme pahaloomuline kasvaja on kõige sagedasem soliidne kasvaja meestel nii Eestis kui ka teistes arenenud riikides. Eesnäärmevähi esinemissagedus on viimastel aastatel kiiresti kasvanud, kuid nüüdseks on see stabiliseerunud (vt joonis 1). Tuntav esmasjuhtude arvu kasv on tekkinud viimase kümme aasta jooksul, kui selle haiguse avastamine muutus lihtsamaks tänu igale arstile kättesaadavale PSA-vereanalüüsile (ingl prostatic specific antigene, eesnäärmespetsiifiline antigeen).

Vibratsioontõbi on üks sagedasemaid kutsehaigusi

Kutsealane vibratsioon jõuab töötajani erinevaid teid pidi, näiteks töövahenditest, mida töötaja kasutab – suure rõhu all, kiirelt pöörlevad, suure löögijõuga, pneumaatilised, pöörlevad tööriistad. Vibratsiooni pikaajalisel toimel kujunenud kutsehaigust nimetatakse vibratsioontõveks.

Rasedusaegne ja sünnitusjärgne depressioon

Perinataalperioodis (PN) esineb depressiooni 10–20%-l naistest ehk iga kaheksandal emal ning olemasolev statistika ei pruugi esitada probleemi tegelikku ulatust (1). See hõlmab endas rasedusaegset (prenataalset) ja sünnitusjärgset (postpartum) depressiooni, kusjuures sümptomid peavad RHK-10 diagnoosi­kriteeriumite alusel olema tekkinud vähemalt kuue nädala jooksul pärast sünnitust.

Noppeid diabeedikonverentsilt

Tänavusel diabeedikonverentsil, mis toimus 29. oktoobril Tallinnas Viru Konverentsikeskuses, räägiti taas diabeedivaldkonna olulistel ja aktuaalsetel teemadel. Artikkel tutvustab lugejale uut Eesti 2. tüüpi diabeedi ravijuhendit ja diabeetilise entsefalopaatia ravivõimalusi.

Onkoloogiakonverents „Naised ja vähk“

22. oktoobril toimus Tartus Eesti Kliiniliste Onkoloogide Seltsi (EKOS) ja Tartu Ülikooli hematoloogia-onkoloogia kliiniku konverents pealkirjaga „Naised ja vähk“. Konverents koosnes kahest osast: esimene pool oli suunatud meditsiini­töötajatele ning teine, populaarteaduslikum osa kõigile huvilistele. Artiklis tutvustame valikut arstidele-õdedele suunatud sessiooni ettekannetest. Üritust modereerisid dr Jana Jaal ja dr Marju Kase.

Uudised