Nordic Lung 2019

12.–14. juunil 2019 toimus Tallinnas Põhja-Euroopa olulisim pulmonoloogiakonverents Nordic Lung. Põhiteemad olid hingamisteede epidemioloogia ja kopsuhaigused, tuberkuloos (eriti multiresistentne tuberkuloos); KOK ning astma; interstitsiaalsed kopsuhaigused; uneaegsed hingamishäired ja kopsuvähk. Kõneldi ka harva esinevatest kopsuhaigustest ning hingamisteede füsioteraapiast ja põetamisest.

Ameerika Diabeedi Assotsiatsiooni 79. aastakoosolek: CREDENCE-uuring andis lootust, et SGLT2 inhibiitoritel võiks olla edaspidi koht diabeedi neerutüsistuste ärahoidmisel

San Franciscos Californias toimus 07.–11. juunil 2019 Ameerika Diabeedi Assotsiatsiooni (ADA) 79. aastakoosolek. Teemad keerlesid taas suures osas 2. tüüpi diabeedi „uute“ ravimite – DPP-4 inhibiitorite, GLP-1 retseptori agonistide ja SGLT2 inhibiitorite ümber. Nende kohta laekub tasapisi uute suurte uuringute lõppemisega seoses uut informatsiooni.

Südamepuudulikkuse 6. maailmakongress Heart Failure 2019

25.–28. mail toimus Kreekas Ateenas südamepuudulikkuse kuues maailmakongress Heart Failure 2019. Kõne all olid nii ägeda kui ka kroonilise südamepuudulikkusega seotud teemad äsjailmunud uuringutest ning ülevaate sai ravijuhendite muutustest.

Konverents „Tervistav vähiravi“: sageli tuleb parima ravivastuse saamiseks erinevaid meetodeid kombineerida

24. mail 2019 toimunud konverentsil „Tervistav vähiravi“ arutleti tänapäevase kasvajate ravi üle nii erinevate ravimeetodite kui ka vähipaikmete lõikes. Käsitleti kirurgilist, kiiritus- ja medikamentoosset ravi. Pikemalt peatuti kopsu-, rinna- eesnäärme- ja emakakaelavähi ning hematoloogiliste kasvajate raviprotsessil. Rõhutati vähiravi multimodaalsust – sageli tuleb parima ravivastuse saamiseks erinevaid meetodeid omavahel kombineerida. Täiendavalt räägiti vähihaige psühholoogilisest toetusest kui väga olulisest toetava ravi osast.

Füsioterapeudi roll psühhiaatriliste haiguste käsitlemisel

Kuigi kehalise aktiivsuse mõju vaimse tervise häirega inimeste ravis uuritakse üha rohkem, on sekkumiste integreerimine kliinilisse praktikasse endiselt vähene (11). Kehalist aktiivsust küll rakendatakse, kuid seda piirab peamiselt spetsialistide ja võimaluste puudus, kuid ka patsientide vähene motiveeritus, mistõttu loodavad patsiendid rohkem farmakoloogilistele lahendustele (13).

Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ravi

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus ehk KOK on kasvav probleem kogu maailmas. WHO ennustuste kohaselt sageneb tulevaste aastakümnete jooksul KOK-i haigestumine, kuna elanikkond vananeb ja rahvastiku hulk suureneb. Seega saab KOK-ist aastaks 2030 kolmas juhtiv surmapõhjus kogu maailmas (13).

Nintedaniib – üks ravim, kaks näidustust

Nintedaniib on türosiinkinaasi inhibiitor, mis võtab sihikule vaskulaar-endoteliaalse kasvufaktori retseptori (VEGFR), fibroblastide kasvufaktori retseptori (FGFR) ja trombotsüütidega seotud kasvufaktori retseptori (PDGFR). Nintedaniibi kasutamiseks on kaks näidustust, kusjuures kummagi näidustuse korral kasutatakse erinevaid raviminimesid.

Haigusjuht: Hodgkini lümfoomi tõttu saadud keemia- ja kiiritusravi hilistüsistused patsiendi südamele

Hodgkini lümfoomist paranenutel on suurenenud kardiovaskulaarsete komplikatsioonide tekkerisk. Remissioonis oleva Hodgkini lümfoomi korral on kardiovaskulaarhaigus kõige sagedasem mittemaliigne surmapõhjus. Kardiaalse surma risk püsib suurenenuna isegi 30 aastat pärast Hodgkini lümfoomi ravi (1). Mediastinaalse radiatsiooni käigus saadud kõrgemad kiirgusdoosid südamele ja ravi antratsükliinide klassi kuuluvate kemoterapeutikumidega on kardiaalse surma põhilisteks riski­faktoriteks (2).

Aterosklerootilise insuldi sekundaarne preventsioon

Konverentsil Kliinik 2019 tegi Tartu Ülikooli Kliinikumi närvikliiniku neuroloog dotsent Janika Kõrv ettekande aterosklerootilise insuldi sekundaarsest preventsioonist. Järgmisteks aastakümneteks ennustatakse insuldijuhtude sagenemist kõigis Euroopa riikides. Sellest tulenevalt on tähtis, et suudaksime haigust efektiivsemalt ennetada. Ennetuses on olulised kolm peamist valdkonda: muudatused elustiilis, medikamentoosne riskitegurite mõjutamine ning spetsiifiline ravi, mis on suunatud insuldi etioloogia vastu.

Südame amüloidoos

Südame amüloidoosi on peetud harvaks haiguseks, kuid suurenev kliiniline kogemus ja järjest paranevad diagnostikavõimalused on toonud igal aastal juurde uusi haigusjuhte.

Sagedasemad rinnaprobleemid ja nende lahendusvõimalused

Enamik naisi teab, et rinnavähk on väga sage haigus ning et ravitav on eeskätt varakult avastatud vähk. Diagnoosimisega ei tohi hiljaks jääda, sest metastaseerunud kasvajast terveneda pole võimalik. On näidatud, et ükski rinnavähisurmasid vähendav meetod ei ole üksi kuigi efektiivne ning on järeldatud, et just haigusteadlikkus võiks suunata naisi õigel ajal abi otsima. Kuid teadlikkus tekitab ka hirmu ja ärevust. Kartuses haiguse algust maha magada otsivad naised abi mistahes väiksemategi märkide korral ning meditsiinisüsteemil on kohustus neid hirme kiiresti hajutada.

Ravimtekkeline maksakahjustus on tõsine probleem

Mai keskel kogunesid Tallinnas rahvusvahelised eksperdid, kes koostavad juhendmaterjali ravimindutseeritud maksakahjustuse (DILI – drug induced liver injury) käsitlemiseks. Ravimitest tingitud maksakahjustused moodustavad enam kui 10% kõigist ägeda maksapuudulikkuse juhtudest ning töögrupp usub, et uued juhend­materjalid aitavad oluliselt vähendada ravimitest tingitud maksakahjustuse riski.

Uudised


Alalõualiigese konservatiivne ravi

Paljudel juhtudel stabiliseerub alalõualiigese haigusega patsiendi seisund esimese kuu jooksul pärast esmast nõustamist. Kui konservatiivne ravi erinevate meetoditega on kestnud kuus kuud ja osutunud ebaefektiivseks, peab patsiendi suunama näo-lõualuu­kirurgi vastuvõtule.

Odontogeenne sinusiit jääb tihti aladiagnoosituks

Odontogeenne sinusiit on suhteliselt levinud haigus, kuid jääb tihti aladiagnoosi­tuks. Tavaline rinosinusiidi ravitaktika ei aita, kuna enamasti on tegemist anaeroobse infektsiooniga ning pahatihti jäetakse lahendamata dentaalne patoloogia. Odontogeense sinusiidi diagnoosimist ja korrektset ravitaktika valimist raskendab asjaolu, et siiani pole üheski rinosinusiiti käsitlevas ravijuhendis ja konsensusdokumendis odontogeenset sinusiiti eriti käsitletud.

Arenevate hammaste autotransplantatsioon: ravivõimalus lapseeas kaotatud või sünnipäraselt puuduvate jäävhammaste asendamiseks kahe ravijuhtumi näitel

Lapseea tormakusele iseloomulikud esihammaste traumad, mille tulemusena hammas on kaotatud, võivad lapse esteetilise välimuse ning enesekindluse taastamisel olla arsti jaoks tõsiseks proovikiviks. Sama keerukas ülesanne võib olla komplektist sünnipäraselt puuduvate jäävhammaste asendamine. Üheks ravivõimaluseks kasvu­eas kaotatud või puuduva esihamba korral on areneva hamba autotransplantatsioon, mille käigus paigutatakse sobiv doonorhammas vajalikku asukohta puuduva hamba asemele.

Anne Kleinberg: psühhiaatri juurde pääsemiseks peab olema sõel – saatekiri või vaimse tervise õe triaaž

Psühhiaatrite seltsi uus juht Anne Kleinberg leiab, et patsient peaks psühhiaatri vastuvõtule pääsema üksnes läbi sõela, sest praegune süsteem raiskab niigi vähest ressurssi.

Haiguste ennetamine muutub aina olulisemaks

Haiguste ennetamine oli keskne teema mai lõpus Viinis toimunud Euroopa Hambaravi Nõukogu üldkoosolekul. 31 Euroopa maa hambaarstide erialaliitudest koosnev üldkogu rõhutas, et suutervis tähendab rohkemat kui vaid korras hambad. Suutervis tähendab võimet rääkida, naeratada, nuusutada, maitsta, katsuda, närida, neelata ja väljendada näoilmeid enesekindlalt ilma ebamugavuse ja valutundeta.