Osteoporootiliste murdude esinemine alendronaadi ja denosumabi kasutanud patsientidel sarnane

Piret Rospu

Piret Rospu

med24@med24.ee
Osteoporootiliste murdude esinemissagedus päriselus oli kolme aasta jooksul ravi alustamisest sarnane nii alendroonhapet kui denosumabi kasutanud patsientidel.