Koroonaviirusega nakatumine peale vaktsineerimist on väga harv

Foto: Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee

Läbimurdenakatumisi esineb väga väikesel osal vaktsineeritutest ning nad annavad väga väikese protsendi kõigist COVID-19 juhtumitest.