Autismi geneetika uuring aitab selgitada, miks spekter nii varieeruv on

Piret Rospu

Piret Rospu

med24@med24.ee
Autismispektri häirega (AS) inimestel on de novo mutatsioone seostatud madalama IQ-ga, aga mitte AS tuumiksümptomitega nagu sotsiaalse suhtluse häired, piiratud huvid ja korduvad käitumismustrid.