2022. aastal oli vähi sõeluuringule kutsutute osalusmäär kõrgem kui varem

Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Täna Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud andmetest selgub, et 2022. aastal osales rinnavähi sõeluuringul 62,6% kutsutud naistest, emakakaelavähi sõeluuringul 54% kutsutud naistest ning jämesoolevähi sõeluuringul 54,9% uuringule kutsutud meestest ja naistest.