Vene keel tervishoiutöötajatele I (algkursus) (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Lisa kalendrisseVene keel tervishoiutöötajatele I (algkursus) (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)02-09-2024 00:00trueVene keel tervishoiutöötajatele I (algkursus) (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)*Sihtgrupp:* tervishoiutöötajad...Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)

Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)
Toimumisaeg: E, 02. September 2024 - K, 11. September 2024
Osalemistasu: 110,00€
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Sihtgrupp: tervishoiutöötajad
Maht: 52 akadeemilist tundi

Koolituse läbinul on algteadmised ja –oskused vene keelest, et suhelda algtasemel riigikeelt mitte valdavate patsientidega, kes ei valda eesti keelt.

Õppekavarühm: ISCED 222 võõrkeeled
Õppemeetodid: praktilised harjutused, rollimängud, paaris- ja rühmatööd
Osalemiseks vajalik vene keele oskus vähemalt A2 tasemel (teksti vastuvõtt, tekstiloome, suhtlus ja vahendamine) lähtused Euroopa keeleõppe raamdokumendi enesehindamise skaalast.

Auditoorne töö (26 akadeemilist tundi)

Meie keha (4 tundi)
Anamnesis morbi (2 tundi)
Anamnesis vitae (2 tundi)
Haigused ja ravimid (2 tundi)
Kaebused: hingamisteed, vereringe, seedimine, sapipõis, põrn, kõhunääre,urineerimine, suguorganid, endokriinsüsteem, liikumissüsteem, närvisüsteem (12 tundi)
Test (4 tundi)

 

Iseseisev töö (26 akadeemilist tundi)

Meie keha
Anamnesis morbi
Anamnesis vitae
Haigused ja ravimid
Kaebused: hingamisteed, vereringe, seedimine, sapipõis, põrn, kõhunääre,urineerimine, suguorganid, endokriinsüsteem, liikumissüsteem, närvisüsteem

Õpiväljundid

  • oskab vene keeles algtasemel küsitleda ja nõustada patsienti;
  • saab aru patsiendi muredest, kui patsient räägib aeglaselt (koolitusel õpitud teemade raames) ja oskab kirjeldada patsiendi terviseseisundit sugulastele;
  • oskab lugeda ja mõista lihtsamaid venekeelseid tekste;
  • oskab kasutada õpitud sõnavara ja grammatikat igapäevastes situatsioonides (tervishoid).

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid
Hindamiskriteerium: Koolitusel peab osalema vähemalt 80% ulatuses.
Hindamismeetod: Lõplik arvestus on virtuaalne Moodles keskkonnas (testid). Õppija on omandanud sõnavara ja töö on arvestatud, kui õigeid vastuseid on vähemalt 65%.

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on nõuetekohaselt täitnud hindamismeetodi ning hindamiskriteeriumi. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Toimumise ajad
Koolitus toimub täiskasvanute õppimist toetavates õppeklassides. Kontaktõpe toimub standardse varustusega õpperuumides.
2.09.2024
3.09.2024
4.09.2024
9.09.2024 
10.09.2024
11.09.2024

Koolitaja

Olga Jagintseva, filosoofiadoktor (vene keel)

 

Lisainfo ja registreerimine SIIN