Räägime autismist (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Lisa kalendrisseRäägime autismist (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)16-04-2024 00:00trueRäägime autismist (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)*Sihtgrupp:* lapsevanemad, vanavanemad, lapsehoidjad, lasteaiaõpetajad, ...Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)

Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)
Toimumisaeg: T, 16. Aprill 2024 - N, 02. Mai 2024
Osalemistasu: 110,00€
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Sihtgrupp: lapsevanemad, vanavanemad, lapsehoidjad, lasteaiaõpetajad, algklasside õpetajad ja kõik teised teemast huvitatud inimesed.
Maht: 52 akadeemilist tundi

Koolituse eesmärk on avardada ühiskonna liikmete teadlikkust autismispektri häiretest ning tõsta valmisolekut autismispektri häirega laste ja noorte toetamiseks igapäevaelus ja õpingutes.

Koolitusele on oodatud lapsevanemad, vanavanemad, lapsehoidjad, lasteaiaõpetajad, algklasside õpetajad ja kõik teised teemast huvitatud inimesed.

Õppekavarühm: ISCED õendus ja ämmaemandus
Õppemeetodid: arutelu, kogemusnõustamine, vaatlus, dokumenteerimine, lugemine
Õppematerjalide loeng
Autism punamütsike https://www.youtube.com/watch?v=-LF5M9nlFQs

10 early signs of autism https://www.youtube.com/watch?v=z7NeBs5wNOA
ASD causes, signs, symptoms, diagnosis and treatment  https://www.youtube.com/watch?v=6jUv3gDAM1E
Temple Grandid urges parents and educators to expose autistic children to a range of experiences https://www.youtube.com/watch?v=mycMFcrJ3po
5 signs you do not have autism https://www.youtube.com/watch?v=FrsDDZycjfY
In the key of genius: Derek Paravicini https://www.youtube.com/watch?v=3S1HK7LQY2I

Raamatud:
1. Christopher Gillberg “ESSENCE: autism ja teised neuroarengulised seisundid. Uus suhtumine kaasuvatesse haigustesse, hindamisse ja sekkumisse” 2022
2. Ina van Berkelaer-Onnes, Steven Degrieck, Miriam Hufen “Autism ja meeleprobleemid”, 2020
3. Kate C. Wilde “Autismi logistika. Lapsevanema teejuht toimetulekul magamamineku, potitreeningu, jonnihoogude, löömise ja teiste igapäevaste katsumustega”, 2018
4. Paula Tilli “Teisiti. Minu Aspergeri-elu”, 2017
5. Colette de Bruin “5 küsimust”, 2014
6. Peter Vermeulen “Ma olen eriline.2”, 2008
7. Arndís Þórarinsdóttir “Surmasõlm”, 2023
8. Pete Wharmby „Ebatüüpiline. Kuidas maailm ei arvesta autistlike inimestega ja mida me kõik saame selle vastu ette võtta“, 2024
9. Kathy Hoopmann “Aspergeri sündroomiga õpilane klassis. Mida peaks iga õpetaja teadma”, 2019
10. Keith Stuart „Plokipoiss“, 2016
11. Samantha Todd “ Väike raamat autismispektri häiretest”, 2015
12. Temple Grandin, Richard Panek “Autism. Diagnoosimise alused ja suhtumine autistidesse”, 2015
13. Susanne Schäfer “Tähed, õunad ja kumer klaas”, 2014
14. Daniel Tammet  “Sündinud sinisel päeval”, 2007
15. Mark Haddon  “KENTSAKAS JUHTUM KOERAGA ÖISEL AJAL”, 2003
16. Daniel Gottlieb  “Kirjad Samile”, 2007
17. Imbi Tanisoo  “Minu pere lugu”
18. Monica Holloway  “Kauboi ja Wills”
19.Gunilla Gerland “PÄRIS INIMENE”

 

Teemad

Auditoorne (22 akadeemilist tundi)
Sissejuhatus teemasse, koolituskava tutvustus. Autismi põhivara.
Sagedased käitumismustrid, kirjeldused, selgitused, näited töökogemuse põhjal
Lapsevanema kogemus - oma lapse näited, probleemid lahendused. Küsimused, arutelu.   
Visuaalne juhendamine
Tähenduslik käitumine

Prakiline töö (4 akadeemilist tundi)
Iseseisvate tööde esitlemine. Kokkuvõttev arutelu

Iseseisev töö (26 akadeemilist tundi)
Autismiteemalise raamatu lugemine

Õpiväljundid

  • teab autismist tulenevaid käitumise eripärasid ja mõistab nende mõju autismiga isiku igapäevasele toimetulekule;
  • teab visuaalse juhendamise võimalusi ja põhimõtteid;
  • oskab analüüsida erinevaid käitumisolukordi ja arutleb võimalike lahenduste üle (tähenduslik käitumine). 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Hindamismeetod: osaleja esitleb hindamislehe alusel tehtud vaatluse tulemusi kaasõppijatele ja selgitab, millised käitumise eripärad põhjendavad antud hinnangut. Osaleja teeb lühikokkuvõtte loetud raamatust ning esitleb seda lõpuseminaril kaasõppijatele. Osaleja analüüsib enesearengut koolituse teemade läbimisel.

Hindamiskriteerium:  Osalemine õppetöös 80%. Osaleb aktiivselt aruteludes ning täidab nõuetekohaselt iseseisva töö ülesanded.

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on nõuetekohaselt täitnud hindamismeetodi ning hindamiskriteeriumi. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub täiskasvanute õppimist toetavates õppeklassides. Kontaktõpe toimub standardse varustusega õpperuumides.

Koolitaja

  • Tiina Uusma Eesti Autismiliidu ja Tartu Autismiühingu juhatuse liige, Tartu Tervishoiu kõrgkooli kutseõppe osakonna juhataja ja õppejõud, töökogemus eripedagoogina autismiga laste lasteaiarühmas.
  • Marianne Kuzemtšenko Eesti Autismiliidu juhatuse esimees, Tartu Autismiühingu juhatuse esimees
  • Helti Pallo kogemusnõustaja
  • Brita Maasik Karolini kooli klassiõpetaja, autismiga laste tugiisik, töökogemus tegevusjuhendajana autismiga inimestega hoolekandeasutuses

 

Lisainfo ja registreerimine SIIN