Praktiline esmaabi koolitus hooldustöötajale (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Lisa kalendrissePraktiline esmaabi koolitus hooldustöötajale (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)07-10-2024 00:00truePraktiline esmaabi koolitus hooldustöötajale (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)*Sihtgrupp:* hooldustöötajad ja koduhooldusteenust pakkuvad isikud...Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)

Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)
Toimumisaeg: E, 07. Oktoober 2024 - K, 09. Oktoober 2024
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Sihtgrupp: hooldustöötajad ja koduhooldusteenust pakkuvad isikud
Maht: 36 akadeemilist tundi

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

 

Koolituse eesmärk on tõsta teadlikkust, et töötajatel oleks julgust tegutseda õigeaegselt ja kiiresti erinevates olukordades, mis võib eakatega töötades ette tulla.

Kursust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (ESF VÕTI).

Koolitusele on oodatud hooldustöötajad ja koduhooldusteenust pakkuvad isikud.

Nõuded õpingute alustamiseks: Eesti keel suhtlustasandil. Töötamine hooldustöötajana või soov alustada tööd hooldustöötajana.

Õppekavarühm: Õendus ja ämmaemandus
Õppemeetodid: tõhustatud loeng, arutelud, praktilised ülesanded
Koolituse kogu maht: 36 akadeemilist tundi

Teemad

Auditoorne töö (16 akadeemilist tundi)

Õnnetusolukorra hindamine
Õnnetusolukorras tegutsemine (sh paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine
Kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud)
Esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välitingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine
Eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sh infarkti ja insuldi korral)
Esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine (sh elustamisaparaadi AED kasutamine)

Koolitusel tutvustatakse ja õpetatakse kasutama AED elustamisseadet, mis vähendab tunduvalt äkksurma ohtu. AED kasutatakse südameseiskumise ehk äkksurma korral südamerütmi taastamiseks. Aparaadid on paigaldatud juba mitmetes avalikes ruumides ja on mõeldud tavakasutajale.

Esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud
Liigesetraumad (sh nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised, silmakahjustused
Esmaabi uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral
Meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine
Esmaabi äkkhaigestumise (näiteks epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu) korral
Esmaabivahendite valik ja kasutamine töökoha

Praktiline töö (8 akadeemilist tundi)

Ülemiste hingamisteede avamine
Südamemassaaži tehnika
AED kasutamine
Verejooksu peatamise võtted
Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
Sidumise tehnika ja reeglid
Kolmnurkrätiku kasutamine
Kannatanu asendid: stabiilne külili asend ja šokiasend
Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
Situatsioonide lahendamine simuleeritud keskkonnas
Kirjalik test, arutelu

Iseseisev töö (10 akadeemilist tundi)
Etteantud infomaterjali lugemine, enne koolituse algust ja koolituse käigus.

Õpiväljundid

  • Oskab arvestada esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega
  • Teab esmaabi peamisi põhimõtteid ja reegleid
  • Teab äkkhaigestumise tunnuseid
  • Oskab esmaabi anda vigastuste korral
  • Teab kliinilise surma tunnuseid ja kasutab õigeid elustamisvõtteid


Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Hindamiskriteerium: Koolitusel osalemine 100% ulatuses.
Hindamismeetod: Sooritama peab kirjaliku testi (positiivne tulemus on kui õigeid vastuseid on vähemalt 80% ulatuses). Õpiväljundite kontroll toimub situatsioonide lahendamise käigus ja praktiliste ülesannete sooritamisega.

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on nõuetekohaselt täitnud hindamismeetodi ning hindamiskriteeriumi. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.


Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub täiskasvanute õppimist toetavates õppeklassides. Kontaktõpe toimub standardse varustusega õpperuumides. Praktiline õpe toimub õppeklassis, mis on varustatud esmaabi vahenditega (AED-aparaat, mannekeenid jms).

Toimumise ajad:
7.10.2024
8.10.2024
9.10.2024

Koolitaja

Svetlana Kalmaznina, esmaabiõpetaja tunnistusega tervishoiutöötaja. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vanemõpetaja.

 

Lisainfo ja registreerimine SIIN