Praktikajuhendajate koolitus kutseõppe õpilaste juhendajatele (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)

Lisa kalendrissePraktikajuhendajate koolitus kutseõppe õpilaste juhendajatele (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)23-01-2025 00:00truePraktikajuhendajate koolitus kutseõppe õpilaste juhendajatele (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)Koolituse läbinud juhendaja tuleb toime kutseõppe praktikandi juhendamisega ...e-kursus (Zoom)

Toimumiskoht: e-kursus (Zoom)
Toimumisaeg: N, 23. Jaanuar 2025 - N, 06. Veebruar 2025
Korraldaja: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Koolituse läbinud juhendaja tuleb toime kutseõppe praktikandi juhendamisega töökohapoolses praktikabaasis.

Maht: 26 akad. tundi

  • Auditoorne: 12 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 14 akad. tundi

Hind osalejale: tasuta

Koolitajad:

  • Birgit Nicolau Costa (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
  • Piret Tamme (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)

Kontakttunnid Zoomis:
1. koolituspäev – 23.01.2025 kl 08.30-12.00
2. koolituspäev – 30.01.2025 kl 08.30-12.00
3. koolituspäev – 06.02.2025 kl 08.30-12.00

Õpiväljundid:

  • juhendab ja suunab praktikanti töökeskkonnas lähtuvalt praktika õpiväljunditest ning arvestades praktikandi vajadusi ja praktikabaasi võimalusi;
  • annab konstruktiivset tagasisidet praktikandile ja koolipoolsele praktikajuhendajale ning analüüsib koos praktikandiga praktika protsessi.   

Sihtgrupid: Organisatsioonis kutseõppe (hooldustöötaja, erakorralise meditsiini tehnik, lapsehoidja, abivahendispetsialist, tegevusjuhendaja, sterilisatsioonitehnik, hambaraviassistent, tervishoiusekretär) praktikantide juhendamisega tegelevad töötajad

Sisukirjeldus: Õppija saab teadmised juhendamise protsessist,  praktikandi motiveerimisest ja tagasisidestamisest.

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub e-õppena. 12 tundi on kontaktõpet Zoomi keskkonnas ja 14 tundi on iseseisvev töö. Materjalid on kättesaadavad Moodle keskkonnas.

 

Lisainfo ja registreerimine SIIN