Lingtõstuki kasutamine (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Lisa kalendrisseLingtõstuki kasutamine (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)14-03-2024 00:00trueLingtõstuki kasutamine (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)*Sihtgrupp: *hooldajad, õed...Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)

Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)
Toimumisaeg: N, 14. Märts 2024
Osalemistasu: 65,00€
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Sihtgrupp: hooldajad, õed
Maht: 4 akadeemilist tundi

Koolituse läbinu oskab kasutada lingtõstukit.

Koolitusele on oodatud spetsialist, kellel on oma tööülesannete täitmisel vajalik kasutada lingtõstukit. 

Õppekavarühm: ISCED 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Õppemeetodid: Loeng,praktilised harjutused
Nõuded õpingute alustamiseks: eesti keele oskus B2 tasemel
Soovituslik juhendmaterjal - 
https://hoolidesjahoolitsedes.ee/ peatükk 3 "Ergonoomika"

Teemad

Auditoorne (1 akadeemilist tundi)

  • Lingtõstuki tutvustamine ja tööpõhimõtted

Prakiline töö (7 akadeemilist tundi)

  • Patsiendi tõstmine voodist ratastooli;
  • Kukkunud patsiendi tõstmine põrandalt.

Õpiväljundid

  • teab lingtõstuki tööpõhimõtteid;
  • oskab valida õige lingu suuruse vastavalt kliendile;
  • oskab kasutada lingtõstukit, et aidata voodis või maas laval kliendil siirduda. 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Hindamismeetod: Õppija demonstreerib edukalt lingtõstuki kasutamist.
Hindamiskriteerium: Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud 100% õppetöös. Teistele väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.


Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub kaasaegses õppekeskkonnas. Koolitusruum mahutab vähemalt 8 inimest. Ruumis on (funktsionaal)voodi, ratastool, lingtõstuk.

Koolitaja

Triin Nõmmistu – Tartu Tervishoiu Kõrgkooli koolitusspetsialist. Töötanud füsioterapeudina Benita Kodus, Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsiooni Keskuses ja erinevates sotsiaalse- ja tööalase rehabilitatsiooni meeskondades. Varasem kogemus ergonoomika koolituste läbiviimisel.

 

Lisainfo ja registreerimine SIIN