Kriitiliste väliste verejooksude peatamine (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Lisa kalendrisseKriitiliste väliste verejooksude peatamine (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)23-04-2024 00:00trueKriitiliste väliste verejooksude peatamine (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)*Sihtgrupp:* kõik huvilised...Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)

Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)
Toimumisaeg: T, 23. Aprill 2024
Osalemistasu: 45,00€
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Sihtgrupp: kõik huvilised
Maht: 3 akadeemilist tundi

Koolituse läbinul on teadmised, kuidas saada aru millal ja kuidas tuleb tegutseda, kui inimesel on suur väline verejooks.

Koolitus on mõeldu kodanikule, kelle on suurem huvi õppida kuidas päästa inimest, kellel on tekkinud suured välised verejooksud jäsemetest kehatüves ja kaelal.

ÕppekavarühmTöötervishoiud ja kaitse
Õppemeetodid: loeng, praktiline harjutamine

Teemad

Auditoorne ja praktiline töö (3 akadeemilist tundi)

  • Verejooksu peatamise teooria
  • Kuidas peatada kaelas olevat verejooksu
  • Haava tamponeerimine ja rõhksideme tegemine
  • Žguti paigaldamine

 
Õpiväljundid

  • Oskab nimetada väliste verejooksude tunnuseid;
  • Oskab paigaldada žguti alajäsemele selliselt, et mannekeeni tuled lähevad roheliseks;
  • oskab tamponeerib haava nii, et sealt enam verd ei jookse. Sh oskab teha rõhksideme kaelale selliselt, et haav on kaetud ja kaelale tekib rõhk. 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Hindamismeetod: on teinud kaelale rõhksideme, tamponeerinud mulaaži pea verejooksu ja teinud rõhksideme iseendale ning paigaldanud žguti iseendale/mulaažile.

Hindamiskriteerium: Osalemine 100% ulatuses. 

Väljastatavad dokumendid: Õpiväljundite saavutanule väljastatakse tunnistus, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub kaasaegses õppekeskkonnas, mis aitab kaasa õpiväljundite saavutamisele.

Koolitaja

Ilmar Solom, töötanud üle kahekümne aasta kaitseväes ja kiirabis. Oman õigusi koolitada järgmisi koolitusi: „Esmaabi 16 tundi ja täiendkoolitused“, „Stop and Bleed“ ja „Traumahaige esmane käsitlus Eestis (TEKE)“. 

 

Lisainfo ja registreerimine SIIN