Kliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad ja reguleerivad õigusaktid (GCP R2) (TÜ)

Lisa kalendrisseKliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad ja reguleerivad õigusaktid (GCP R2) (TÜ)20-04-2023 00:00trueKliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad ja reguleerivad õigusaktid (GCP R2) (TÜ)*Kuraator: *kliiniliste uuringute keskus...Tartu (täpsustamisel)

Toimumiskoht: Tartu (täpsustamisel)
Toimumisaeg: N, 20. Aprill 2023
Korraldaja: TÜ KMI täienduskeskus

Kuraator: kliiniliste uuringute keskus

Maht: 10 tundi

Sihtgrupp: eelkõige kliiniliste uuringutega tegelevad arstid ja õed, proviisorid ja farmatseudid, residendid, doktorandid

Hind: 115 EUR

Kursusel käsitletakse eelkõige ravimite kliiniliste uuringute põhimõtteid ja Eesti ning Euroopa Liidu õigusakte, mis puudutavad kliiniliste uuringute läbiviimist. Antakse ülevaade kliiniliste ravimiuuringute faasidest. Tutvustatakse nõudeid arstile ja uuringupersonalile kliiniliste uuringute läbiviimisel ning dokumentatsiooni, mis on vajalik kooskõlastuste saamiseks Ravimiametilt ja eetikakomiteelt ravimiuuringu läbiviimiseks, samuti dokumentatsiooni, mida täidetakse uuringu toimumise ajal. Kirjeldatakse teadva nõusoleku olemust ja protsessi patsiendilt või tema lähedastelt nõusoleku saamiseks. Tutvustatakse kliinilistes uuringutes kogutavate andmete kvaliteedi kontrolli ja selle tagamise süsteeme.

INFO: https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/et/sisu/kliinilised-uuringud-kliiniliste-uuringute-head-tavad-ja-reguleerivad-oigusaktid-gcp-r2

Registreerumine: https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/registreerumine-koolitustele

Kontakt: taiendus@med.ut.ee, tel 7318109