Klambritehnikad ja nende võimalused küüneprobleemide lahendamisel (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Lisa kalendrisseKlambritehnikad ja nende võimalused küüneprobleemide lahendamisel (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)11-06-2024 00:00trueKlambritehnikad ja nende võimalused küüneprobleemide lahendamisel (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)*Sihtgrupp: *tervishoiu ja iluteenindusvaldkonnas töötav spetsialist...Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)

Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)
Toimumisaeg: T, 11. Juuni 2024
Osalemistasu: 120,00€
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Sihtgrupp: tervishoiu ja iluteenindusvaldkonnas töötav spetsialist
Maht: 9 akadeemilist tundi

Koolituse läbinul on teadmised küüneplaadi muutuste hindamiseks, ära tundmiseks ja nende korrigeerimise võtetest.

Koolitusele on oodatud tervishoiu valdkonna spetsialistid (õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid (jalaspetsialist, küünetehnik).

Nõuded õpingute alustamiseks: vajalikud on varasemad teoreetilised teadmised inimese anatoomia ja füsioloogia kohta.
 

Teemad

Auditoorne töö (4 akadeemilist tundi)

naha ja küüne etioloogia ja patofüsioloogia
jalalaba naha ja küüneprobleemide hindamine sh biomehhaanika põhimõtted
pediküüriaparaadi kasutamise võimalused küüne muutuste lahendamisel
sissekasvanud ja deformeerunud küüne tekkepõhjused ning leevendamise meetodid
sissekasvanud küüne puhul rakendatavad haavaravi ja tamponeerimise põhimõtted lähtudes selle tekkepõhjustest
küünevallide töötlemine ja tamponeerimine vastavalt probleemi iseloomule
sissekasvanud küüne probleemi ja selle tagajärjel tekkinud tüsistuste leevendamine kasutades abivahendeid
passiv- ja tõmbeklambritehnikate tutvustus
kliendi nõustamine, koduse jalahoolduse soovitused

Praktiline töö (5 akadeemilist tundi)

instrumentide valik ja käsitlemine
pediküüriaparaadi kasutamine küünemuutuste lahendamisel
haavaravitoodete valik ja haavahoolduse teostamine
tamponeerimismaterjalide valik ja nende paigaldamise tehnikad
sissekasvanud küüne hooldus
deformeerunud küüne hooldus
küünevallide töötlus ja hooldus
passiiv- ja tõmbeklambrite paigaldus
abivahendite kasutamine

 

Õpiväljundid

  • teab sissekasvanud ja/või deformeerunud küüne tekkepõhjuseid ning leevendamise meetodeid rakendades ortoneksia põhimõtteid;
  • oskab töödelda ja tamponeerida küünevalle vastavalt probleemi iseloomule;
  • oskab leevendada deformeerunud ja/või sissekasvanud küüne probleemi erinevate passiiv- ja tõmbeklambritehnikatega.


Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Hindamiskriteerium: koolitusel osalemine 100% ulatuses.
Hindamismeetod: koolitaja poolt ette antud teoreetiliste või praktiliste harjutuste läbitegemine.

 

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on nõuetekohaselt täitnud hindamismeetodi ning hindamiskriteeriumi. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.


Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub täiskasvanute õppimist toetavates õppeklassides. Kontaktõpe toimub standardse varustusega õpperuumides. Praktiline õpe toimub jalaravi õppeklassis.

Koolitaja

Erika Gering, sotsiaalteaduse magister (MA). Tervishoiu alane kõrgharidus, praktiline töökogemus Jalaravi kliiniku jalaraviõde-koolitajana. Pedagoogiline ettevalmistus ja podoloogiline väljaõpe Saksamaal.

 

Lisainfo ja registreerimine SIIN