Jalahooldus koduteenusena (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Lisa kalendrisseJalahooldus koduteenusena (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)14-05-2024 00:00trueJalahooldus koduteenusena (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)*Sihtgrupp: *tervishoiu ja iluteenindusvaldkonnas töötav spetsialist...Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)

Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)
Toimumisaeg: T, 14. Mai 2024
Osalemistasu: 100,00€
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Sihtgrupp: tervishoiu ja iluteenindusvaldkonnas töötav spetsialist
Maht: 9 akadeemilist tundi

Koolituse läbinul on teadmised, kuidas teostada jalahooldust kliendi/patsiendi kodus.

Koolitusele on oodatud tervishoiu valdkonna spetsialistid (õde, pereõde, füsioterapeut, hooldaja) või iluteenindusvaldkonnas töötavad spetsialistid (jalaspetsialist, küünetehnik).

Nõuded õpingute alustamiseks: vajalikud on varasemad teoreetilised teadmised inimese anatoomia ja füsioloogia kohta.

Teemad

Auditoorne töö (5 akadeemilist tundi)

 • a- ja antiseptika põhimõtted koduhoolduses
 • koduseks jalahoolduseks vajalikud instrumendid ja aparatuur
 • koduseks jalahoolduseks vajalike vahendite pakkimise ja transportimise võimalused
 • koduse jalahoolduse teostamine arvestades ergonoomika põhimõtteid
 • jalalaba naha ja küüneprobleemide hindamine sh biomehhaanika põhimõtted
 • abivahendite kasutamine koduses jalahoolduses
 • kliendi/patsiendi nõustamise ja juhendamine edasise soovitusliku järelhoolduse osas


Praktiline töö (4 akadeemilist tundi)

 • instrumentide ja aparatuuri valik ja käsitlemine
 • transpordiks vajaliku inventari valik ja käsitlemine
 • koduteenuseks vajalike tarvikute pakkimise põhimõtted ja teostamine
 • näidis koduse jalahoolduse simulatsioon
 • kliendile/patsiendile soovitatavad abivahendid ja edasise järelhoolduse soovitamine


Õpiväljundid

 • teab a- ja antiseptika põhimõtteid;
 • teab ja oskab kasutada koduseks jalahoolduseks vajalikke instrumente ja aparatuuri;
 • teab ergonoomika põhimõtteid ja meetodeid jalahoolduse teostamisel;
 • oskab nõustada ja juhendada klienti/patsienti soovitusliku järelhoolduse osas.


Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Hindamiskriteerium: koolitusel osalemine 100% ulatuses.
Hindamismeetod: koolitaja poolt ette antud teoreetiliste või praktiliste harjutuste läbitegemine.

 

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on nõuetekohaselt täitnud hindamismeetodi ning hindamiskriteeriumi. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.


Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub täiskasvanute õppimist toetavates õppeklassides. Kontaktõpe toimub standardse varustusega õpperuumides. Praktiline õpe toimub jalaravi õppeklassis.

Koolitaja

Erika Gering, sotsiaalteaduse magister (MA). Tervishoiu alane kõrgharidus, praktiline töökogemus Jalaravi kliiniku jalaraviõde-koolitajana. Pedagoogiline ettevalmistus ja podoloogiline väljaõpe Saksamaal.

 

Lisainfo ja registreerimine SIIN