Immuniseerimislane baaskoolitus (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Lisa kalendrisseImmuniseerimislane baaskoolitus (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)26-02-2024 00:00trueImmuniseerimislane baaskoolitus (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)*Sihtgrupp:* töötavad õed...Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)

Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)
Toimumisaeg: E, 26. Veebruar 2024 - T, 27. Veebruar 2024
Osalemistasu: 130,00€
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Sihtgrupp: töötavad õed
Maht: 32 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: ISCED 0913 õendus ja ämmaemandus
Õppemeetodid: loeng, seminar ja koolituse eelselt iseseisev töö

Koolitusele on oodatud töötavad õed

Koolituse läbinul on teoreetilised teadmised ja praktilised oskused immuniseerimise teostamiseks.

Teemad

Auditoorne töö (17 akadeemilist tundi)

-Immuniseerimisalane olukord Eestis. Hoiakud ja müüdid vaktsineerimise suhtes.
-Immuniseerimise mõiste. Immuunsuse mõiste, liigid ja immuunsuse kujunemine.Vaktsiinide liigid.

-Vaktsineerimise põhimõtted lastel, täiskasvanutel ja vanemaealistele inimestele (vaktsiinide manustamise tehnika, ajastamine, intervallid, vastunäidustused, kõrvaltoimed). Anafülaktiline reaktsioon ja selle ravi.
-Immuniseerimiskava ja vaktsineerimine immuniseerimiskavas vaktsiin-välditavate nakkushaiguste vastu. Immuniseerimiskava rakendusjuhis.
-Vaktsiinvälditavad nakkushaigused (olemus, esinemise trendid, vaktsineerimisega hõlmatus, vaktsiinud, vaktsineerimine).
-Vaktsineerimisalane õiguskord Eestis (vaktsineerimise läbiviimine, registreerimine, aruandlus, järelvalve) Külmahela nõuded, kasutamiskõlbmatute immuunpreparaatide hävitamine.
-Immuniseerimiskava välised enamlevinud vaktsiinid ja vaktsineerimine. Reisivaktsineerimine.
Kommunikatsioonialased nõuanded vaktsineerijale. Vaktsineerimisvastased liikumised Eestis ja mujal maailmas. Vaktsineerimistest keeldumine.


Iseseisev töö (15 akadeemilist tundi)

Kursus sisaldab iseseisva tööna materjalide põhjal (enne auditoorsele õppetööle tulekut) kolme ülesannet, mis saadetakse personaalselt.

Õpiväljundid

-teab vaktsiin-välditavaid nakkushaiguste hetkeolukorda, esinemist ning vaktsineerimisega hõlmatust, erinevaid vaktsiinide liike ning mõistab immuunsuse kujunemise mehhanismi;
-mõistab vaktsineerimisalast õiguskorda Eestis, teab vaktsineerimise põhimõtteid, tunneb immuniseerimiskava ning oskab leida infot immuniseerimiskava rakendusjuhisest;
-omab ülevaadet immuniseerimiskava välistest vaktsiinidest, reisivaktsiinidest ning riskirühmadesse kuuluvate isikute vaktsineerimistest;
-on teadlik kommunikatsioonialastest nõuannetest ning omab asjakohast teavet ja oskusi patsiendi nõustamiseks immuniseerimise osas.

Kursuse positiivse soorituse korral saab osaleja tunnistuse vastava õppekava alusel, mis on heaks kiidetud Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi immuunprofülaktika ekspertkomisjoni poolt ning vastab immuniseerimisalase baaskursuse nõuetele.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Hindamismeetod:Õpiväljundite saavutamise hindamine toimub 2. päeva lõpul kirjaliku valikvastustega testi sooritamisega

Hindamiskriteerium: Koolitusel osalemine 100% ulatuses.

Kui õpiväljundid on saavutatud, väljastatakse tunnistus, kui õpiväljundeid ei saavutata, väljastatakse tõend.

Koolitaja

Sirje SammulÕppejõud-koolitaja MSc (rahvatervis), RN (pereõde); vanemlektor, Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

Koolitaja eriala valdkonnaks on terviseõendus, mida ta õpetab nii bakalaurese- kui magistritasemel; omab pikajalist töökogemust pereõena, sh laste ja täiskasvanute vaktsineerimises. Koolitaja on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli immuniseerimisalase baas- ja jätkukoolituse õppekavade vastutav õppejõud ja lektor; kes on täiendanud end järjepidevalt immuniseerimise valdkonnas, sh väliskoolitustel.

Lisainfo ja registreerimine SIIN