Farmakoloogia baaskursus hooldustöötajale (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Lisa kalendrisseFarmakoloogia baaskursus hooldustöötajale (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)11-06-2024 00:00trueFarmakoloogia baaskursus hooldustöötajale (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)*Sihtgrupp:* hooldustöötajad...Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)

Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)
Toimumisaeg: T, 11. Juuni 2024 - R, 14. Juuni 2024
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Sihtgrupp: hooldustöötajad
Maht: 36 akadeemilist tundi

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

 

Koolitusele on oodatud hooldustöötajad, kes vajavad oma oskuste ja teadmiste täiendamist ravimite osas, et teadlikumalt hoolitseda eakate eest.

Kursust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (ESF VÕTI).

Nõuded õpingute alustamiseks: töötamine või soov töötada hooldustöötajana

Õppekavarühm: Õendus ja ämmaemandus
Õppemeetodid: tõhustatud loeng, arutelud, harjutused
Koolituse kogu maht: 36 akadeemilist tundi

Teemad

Auditoorne töö (32 akadeemilist tundi)

Farmakoloogia sisu ja põhimõisted
Farmakokineetika (manustamisviisid, imendumine, jaotumine, biotransformatsioon, eritumine)
Farmakodünaamika (signaali ülekanne organismis, farmakoni sidumiskohad (retseptorid), annus-toime suhe, retseptori agonist ja antagonist, primaarna ja sekundaarne farmakodünaamiline reaktsioon)
Ravimite kõrvaltoimed
Ravimite koostoimed
Ravimi nimetused, terminid ja klassifikatsioonid
Ravimiarendus (ravimite saamise allikas, prekliinilised ja kliinilised uuringud)
Ravimite kasutamine eakatel
Ravimite säilitamine
Erinevate ravimrühmade esindajate olulised koos- ja kõrvaltoimed (hingamiselunditesse toimivad ravimid, antibakteriaalse toimega raviained, analgeetikumid, nahahaiguste ravis kasutatavad ravimid, hüübimist mõjutavad raviained, kardiovaskulaarsüsteemi farmakoloogia, seedetrakti toimivad raviained, ainevahetust mõjutavad raviained, psühhofarmakoloogia, viirusvastased raviained, osteoporoos ja reumatoidartriit, Parkinsoni täbi, kasvajavastased raviained, ravimtaimed ja vitamiinid)

Iseseisev töö (4 akadeemilist tundi)

4 eneseanalüüsitesti (peale igat õppepäeva) auditoorse töö kinnitamiseks.

Õpiväljundid

  • Teab farmakoloogia-alaseid põhimõisteid (ravim, toimeaine, abiaine jne), kliiniliste uuringute erinevaid faase, mõistab ravimite turule tuleku protsessi ning Ravimiameti rolli järelevalve teostamisel
  • Teab ravimite säilitamisele kehtestatud üldnõudeid ning käitlemise põhimõtteid
  • Teab farmakokineetilistest ja farmakodünaamilistest protsessidest ning neid mõjutavatest teguritest
  • Teab, kust otsida ravimite kohta asjakohast infot
  • Tunneb erinevaid ravimvorme, ravimite manustamise viise ja saab aru ravimite manustamise üldistest põhimõtetest
  • Tunneb koolituses läbitud ravimrühmi ja nende esindajaid, teab nende sagedamad kõrvaltoimeid ning koostoimeid
  • Teab ning oskab rakendada farmakoloogia-alast infot, et teadlikumalt hoolitseda eakat patsienti

 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Hindamiskriteerium: Koolitusel osalemine 100% ulatuses.
Hindamismeetod: Eneseanalüüsi testide lahendamine vähemalt 51% (kursuse raames on 4 eneseanalüüsitesti).

 

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on nõuetekohaselt täitnud hindamismeetodi ning hindamiskriteeriumi. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.


Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub täiskasvanute õppimist toetavates õppeklassides. Kontaktõpe toimub standardse varustusega õpperuumides. Lisaks õppetöö raames viiakse koolitus läbi ka arvutiklassis.

Toimumise ajad:
11.06.2024
12.06.2024
13.06.2024
14.06.2024

Koolitaja

Maria Kukina, Tartu Ülikool proviisorieriala, õpetab farmakoloogiat alates 2022. aastast Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

 

Lisainfo ja registreerimine SIIN