Esmaabi väljaõppe koolitus (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)

Lisa kalendrisseEsmaabi väljaõppe koolitus (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)20-05-2024 00:00trueEsmaabi väljaõppe koolitus (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)*Sihtgrupp:* kõik huvilised...Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)

Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse tn 5, Tartu)
Toimumisaeg: E, 20. Mai 2024 - T, 21. Mai 2024
Osalemistasu: 75,00€
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Sihtgrupp: kõik huvilised
Maht: 16 akadeemilist tundi

Koolituse läbinul on teadmised, kuidas abistada kannatanut õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korral.

Koolitusele on oodatud kõik, kes tunnevad, et vajavad esmaabi alaseid teadmisi ja oskusi.

16 tunnine koolitus sisaldab 12 akadeemilist tundi teoreetilist ja 4 akadeemilist tundi praktilist õppust. Üks tund on teadmiste kontrolliks.

Teemad

Auditoorne töö (12 akadeemilist tundi)

 • Esmaabi olemus
 • Kannatanu seisundi hindamine
 • Esmaabi andmise taktika
 • Elustamine õnnetuste ja eluohtlike haiguslike seisundite korral
 • Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
 • Verejooksu peatamise võtted
 • Šoki olemus ja selle tunnused
 • Haavade teke
 • Sidumise tehnika ja reeglid
 • Kolmnurkrätiku kasutamine
 • Praktiliste oskuste omandamine sidumisel
 • Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
 • Luumurdudega kaasnevad ohud
 • Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
 • Esmaabi südameinfarkti, ajuinsuldi, diabeedi, krambihoo korral

Praktiline töö  (4 akadeemilist tundi)
 

 • Teadvuseta inimese paigutamine püsivasse külili asendisse
 • Elustamine, sh AED kasutamine
 • Esmaabis kasutatavad sidumisviisid
 • Verejooksu peatamine.
 • Esmaabivahendite kasutamine

NB! Õppemetoodikas kasutatakse erinevaid mannekeene ja mulaaže. Soovitav sportlik riietus!

Õpiväljundid

 • oskab mõõta ja kontrollida elulisi näitajaid esmaabi situatsioonis;
 • oskab tagada ohutust kannatanu seisundi hindamisel;
 • oskab hinnata esmaabi vajadust erinevates olukordades;
 • on võimeline osutama esmaabi traumade ja ägedate haigushoogude korral kasutades käepäraseid vahendeid;
 • omab teoreetilisi ja praktilisi oskusi mittekahjustava esmaabi andmiseks;
 • oskab anda esmaabi teadvuseta ja šokiseisundis kannatanule;
 • oskab anda esmaabi luumurdude korral;
 • oskab käsitleda haavu ja verejookse;
 • oskab anda esmaabi mürgistuste ja söövituste korral;
 • oskab anda esmaabi põletuste ja külmakahjustuste korral.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Hindamiskriteerium: Koolitusel osalemine 100% ulatuses.

Hindamismeetod: praktiliste ülesannete sooritamine.

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on nõuetekohaselt täitnud hindamismeetodi ning hindamiskriteeriumi. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub täiskasvanute õppimist toetavates õppeklassides. Kontaktõpe toimub standardse varustusega õpperuumides. Praktiline õpe toimub esmaabi varustusega õppeklassis.

Koolitaja

Kehtiva litsentsiga spetsialist esmaabi koolituste valdkonnas.
Esmaabiõpetaja-praktik Taimi Taimalu Punase Risti litsents, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud.

 

Lisainfo ja registreerimine SIIN