Lõplikud 3. faasi uuringutulemused kinnitavad Pradaxa® (dabigatraaneteksilaat) toime peataja Praxbind®-i (idarutsizumab) vajalikkust erakorralistes olukordades

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Boehringer Ingelheim teatas uuringu RE-VERSE AD™ lõplikest tulemustest. Uuring näitas, et Praxbind® (idarutsizumab) peatas erakorralistes olukordades kohe ja täielikult Pradaxa® (dabigatraaneteksilaat) hüübimisvastase toime. Tulemused olid samasugused nii erakorralist operatsiooni või sekkumist vajavatel kui ka eluohtliku või kontrollimatu verejooksuga patsientidel.