Kliinilise praktika uuringu EMPRISE vaheanalüüsis leiti, et empagliflosiin vähendab südamepuudulikkuse tõttu hospitaliseerimisi võrreldes DPP-4 inhibiitorite ja GLP-1 retseptori agonistidega

Foto: Shutterstock
Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Kliinilise praktika uuringu EMPagliflozin compaRative effectIveness and SafEty (EMPRISE) kolme aasta andmete vaheanalüüsis leiti, et empagliflosiiniga ravi korral esines vähem südamepuudulikkuse tõttu hospitaliseerimisi ning sarnase sagedusega mittesurmavaid aterosklerootilisi kardiovaskulaarseid sündmusi võrreldes DPP-4 inhibiitorite ja GLP-1 retseptori agonistidega.