Hüpotüreoosi diagnostiline algoritm

Hüpotüreoosi diagnoosimisel tuleb arvestada TSH erinevate referentsväärtustega erirühmades (#). Ravi võib olla näidustatud ka subkliinilise hüpotüreoosi korral.    

Hüpertensioon fookuses – kas on midagi uut?

14.–17.septembril San Franciscos toimunud Ameerika südameassotsiatsiooni (AmericanHeartAssociation – AHA) ja Ameerika hüpertensiooniühingu koostöös toimunud konverentsil olid fookuses kõrgvererõhktõve erinevad tahud patofüsioloogiast uuemate ravivõteteni. Järgneb lühike valik konverentsil esitletud uuringutest.    

Eesti Kardioloogide Selts

Eesti Kardioloogide Selts on järjepidevalt tegutsenud juba 1963. aastast ning on olnud läbi aegade aktiivsemate ja uuendusmeelsemate seltside esireas. Seltsi liikmete arv on alati olnud atesteeritud ja registreeritud kardioloogide arvust Eestis ligikaudu kaks korda suurem, see on märk seltsi püsivast populaarsusest ka teiste erialade arstide seas.    

Valuravis võiks rohkem kasutada psühhoteraapiat

Mitmete tõenduspõhiste uuringutega on leitud, et parim meetod kroonilise valu ravis on multidistsiplinaarne või interdistsiplinaarne lähenemine. Selline meetod sisaldab medikamentoosset ravi, erinevaid protseduure ja sekkumisi, füsioteraapiat ning psühhoteraapiat.    

Pindmine tromboflebiit rasedal

Pindmiste veenide tromboflebiiti (PT) kirjeldatakse venoossest trombembooliast märkimisväärselt vähem, kuigi tegemist on vähemalt sama levinud haigusega. Seni ainsa rasedusaegse levimusuuringu kohaselt on PT esinemissagedus 0,68 juhtu 1000 sünnituse kohta.     

HIVi nakatunud inimeste ravi tulemuslikkus: hindamine ja olukord Eestis

HIVi-vastases võitluses on maailmas viimasel ajal fookus nihkunud HIV-negatiivsetelt inimestelt eelkõige HIV-positiivsetele, sest rahvatervishoiu seisukohalt on epideemia tõkestamiseks tõhusam keskenduda pigem suhteliselt väiksemale HIVi nakatunud osale rahvastikust kui suuremale, mitte veel nakatunud osale. Kui algselt pöörati HIV-epideemia tõkestamisel tähelepanu eelkõige HIV-positiivsete inimeste riskikäitumisele ning nende partneri(te) teavitamisele, siis nüüdseks hõlmab ennetustegevus HIV-positiivsetel inimestel ka HIVi ravi ning selle ravini jõudmiseks vajalikke tervishoiuteenuseid.     

Uudised


Ümarlaud: onkoloogilises ravis on toimunud edasiminek, kuid haigusjuhtude arv kasvab pidevalt

Oktoobris tutvustati Tallinnas onkoloogilise ravi võimaluste analüüsi raportit, millele järgnenud ümarlauadiskussioonis vaadati onkoloogilise ravi arengu tulevikku. Ühises arutelus tõdeti vajadust vähistrateegia järele ja reaalelu andmete olulisust lisaks kliiniliste uuringute andmetele. Samuti rõhutati hinnakokkulepete tähtsust ning lisaressursside vajadust uute vähiravimite kättesaadavuse tagamiseks.     

Immuunteraapia ja selle kõrvaltoimed onkoloogias

Vaevalt oskas Ameerika kirurg William Coley 1891. aastal arvata, et tema vähihaigete ja patogeensete mikroobide kliiniline uuring on esimene samm immuunonkoloogia väljakujunemise teel. Immuunonkoloogia on suund, mis ei puudu praegu üheltki onkoloogia konverentsilt ja on tõenäoliselt kõige kiiremini arenev valdkond vähiravis.    

Varane ja täpne diagnoos on oluline adekvaatseks PCOSi käsitluseks

PCOS ehk polütsüstiliste munasarjade sündroom, mis varasemalt oli tuntud kui Stein-Leventhali sündroom, on kõige sagedasem endokriinne häire reproduktiivses eas naiste seas ja anovulatsiooni tõttu peamine infertiilsuse põhjus (1). PCOS mõjutab 5–10% reproduktiivses eas naisi, kuid selle patogenees on siiani ebaselge (2).    

Krooniliste haigustega lapsed peavad olema vaktsineeritud õigeaegselt

Kroonilist haigust põdevatel lastel on suurem risk haigestuda infektsioonhaigustesse ning haiguskulg võib neil olla tavapärasest raskem. Seetõttu on väga oluline, et krooniliste haigustega lapsed oleks vaktsineeritud õigeaegselt vastavalt immuniseerimiskalendrile.     

Teadlikkust vaktsiinidest ja vaktsineerimisest on vaja suurendada

Riik on seisukohal, et vaktsineerimist tuleks jätkata senisel põhimõttel, kuid rohkem on vaja panustada, et inimestel tekiks parem arusaamine vaktsiinide olemusest ja vaktsineerimisest. „Teadlikkuse parandamisel on kindel roll kanda nii riigil kui ka igal üksikul vaktsineerimist korraldaval tervishoiutöötajal,“ sõnas intervjuus Lege Artisele sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber.    

Rasedus ja sclerosis multiplex

Suur osa sclerosis multiplex’i diagnoosiga naisi võivad normaalselt oma peret planeerida ega pea millestki loobuma. Oluline on aga meeles pidada, et sageli on ema hea tervis seotud tubli ravisoostumusega ning kaasaegse ravi efektiivsusega, samuti raseduse kaitsva efektiga. Seega on ravi taasalustamise edasilükkamine alati seotud haiguse reaktiveerumise riskiga.    

Sclerosis multiplex’i sümptomeid saab leevendada süstemaatilise kehalise treeninguga

Kehalised harjutused on SMi ravis kuulunud pikka aega vastunäidustuste hulka, kuna arvati, et need raskendavad haiguse kulgu. Uuemad teadusuuringud näitavad, et mitmesuguse iseloomuga süstemaatilise kehalise treeninguga on võimalik leevendada patsientidel SMi sümptomeid ja parandada nende kehalist võimekust ning elukvaliteeti.    

Hulgiskleroosi ägenemisi saab vähendada

Hulgiskleroos ehk sclerosis multiplex on krooniline kesknärvisüsteemihaigus, mis mõjutab eelkõige noori inimesi. Esmassümptomid on tundlikkus-, motoorika- või nägemishäired. Kuigi haigust ei ole võimalik välja ravida ega selle kulgu ennustada, saab haiguskulgu mõjutavate ravimitega vähendada ägenemisi ja aeglustada puude progressiooni. 

Kai Sukles: meditsiin ei ole soolo

Ida-Tallinna Keskhaigla sisekliiniku juhataja, sisearst Kai Suklese sõnul on sisearst piltlikult väljendudes haigla süda. Teisalt on Sukles veendunud, et ükski eriala ega amet ei ole teisest sugugi tähtsam ning meditsiin ei ole soolo, vaid kollektiivne töö – haige saab terveks ravida vaid koos kolleegide ja partneritega eesmärke seades.     

Tegutseme patsientide nimel

Sclerosis multiplex’i (SM) põhjuste väljaselgitamisel, diagnostiliste kriteeriumite täpsustamisel ning parimate ravivõimaluste leidmisel on praeguseks tehtud silmapaistvaid edusamme ning täpsemalt on iseloomustatud ka SMi immuunpatoloogia mehhanisme.