Pahaloomulise kasvajaga patsientide elulõpuravi analüüs Põhja-Eesti Regionaalhaigla andmetel

Triin Raestik

Triin Raestik

triin@celsius.ee
Peaaegu pooled kõigist levinud kopsuvähiga patsientidest pöördusid vähemalt ühel korral EMOsse ja/või hospitaliseeriti viimasel 30 elupäeval, see viitab vajadusele hospiitsteenuse paremaks korraldamiseks.