Mammograafiline sõeluuring võiks olla personaliseeritum Rinnavähi katseprojekti tulemustest

Riina Kütner. Foto: Helin Loik-Tomson
Eeva-Liisa Piibeman

Eeva-Liisa Piibeman

eevaliisa@celsius.ee
Mammograafilise sõeluuringu elupäästva mõju suurendamiseks võiks sihtrühma laiendada kuni 74. eluaastani, ühtlasi tuleks suurendada ühiskonna teadlikkust uuringu vajalikkusest. Lisaks võiks muuta sõeluuringu riskihinnangu alusel personaliseeritumaks, leiab onkoloog Riina Kütner.