Kisqali® (ribotsikliib) näitab kõige pikemat üldise elulemuse mediaankestust, millest on seni teatatud HR+/HER2– kaugelearenenud rinnavähi korral

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Kisqali (ribotsikliib) on CDK4/6 inhibiitor, mille kohta on kõige rohkem kliiniliste uuringute tõendeid ja ainus CDK4/6 inhibiitor, mille kasulikkus üldise elulemuse (OS) osas on tõestatud MONALEESA programmi kõigis kolmes III faasi uuringus – hormoonretseptor-positiivne, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2-negatiivne (HR+/HER2–) kaugelearenenud rinnavähiga naistel erinevate endokriinsete partnerravimitega sõltumata menopausi staatusest või ravireast.