Keytruda® (pembrolizumab) sai Euroopa Komisjoni heakskiidu

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
2017. aasta jaanuaris kiitis Euroopa Komisjon heaks KEYTRUDA® (pembrolizumab) kasutamise metastaatilise mitteväikerakk-kopsuvähi esmavaliku raviks patsientidel, kelle kasvaja ekspresseerib kõrgel tasemel PD-L1 ja kellel puuduvad EGFR- või ALK-positiivsed kasvaja mutatsioonid.