Surmajärgsest elundite loovutamisest keeldujaid on palju

Virge Pall. Foto: Tartu Ülikooli Kliinikum
Triin Raestik

Triin Raestik

triin@celsius.ee
Oluline probleem on surmajärgsest elundite loovutamisest keeldujate suur osakaal – Eestis jäävad seetõttu kasutamata iga viienda võimaliku doonori elundid.