Uuring: tervisetehnoloogiate võidukäiguks on vaja lahendada hulk takistusi

Tõnu Esko. Foto: Sille Annuk/Scanpix
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli uuringu kohaselt on Eestil head väljavaated teadusmahuka ettevõtluse arendamiseks tervishoiuvaldkonnas, kuid seda takistavad vähene koostöö haiglate ja arstidega teaduslikel avastustel põhinevate teenuste ja toodete loomisel ning patsiendini viimisel, Eesti ravikindlustuse süsteemist tingitud keerukus maksva kliendini jõudmisel ja ärimudeli testimisel ning patentide vähesus.