Tegevusterapeudid taunivad enda kõrvale jätmist värskest eelnõust

Foto: Pixabay
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Tegevusterapeudid leiavad, et nende välja jätmine kooskõlastusele saadetud eelnõust suurendab ebavõrdsust tegevusterapeutide ja teiste tervishoiuvaldkonna spetsialistide vahel.