Töötukassa uuringus tuuakse välja erialad, kus on suur tööjõu puudujääk

Livia Laas. Foto: Scanpix/ERR
Madis Filippov

Madis Filippov

madis@celsius.ee
Töötukassa uuringust selgub, et suur puudus on mitme olulise ameti tegijatest ja kiireid lahendusi nende ametikohtade täitmiseks ei ole.