Seksuaalvägivald laastab tervise (1)

Triin Raestik

Triin Raestik

triin@celsius.ee
Kui sageli on patsient teile rääkinud seksuaalvägivalla kogemisest lapsepõlves, teismeliseeas, täiskavanueas? Millal olete ise kahtlustanud, et patsient võib olla seksuaalvägivalla üleelanu? Kas olete kunagi küsinud, kas keegi on patsiendile (seksuaalselt) haiget teinud? Maailma Terviseorganisatsioon on defineerinud seksuaalvägivalla kui vägistamise ja selle katse, muud sunni abil toime pandud teod inimese seksuaalsuse vastu ja seksuaalse ahistamise. Selles artiklis keskendutakse vägistamisele ja vägistamiskatsele.