Peterson: kollektiivlepingute laialdasem kasutamine kaitseb töötajat

Peep Peterson. Foto: Silver Raidla
Made Maria Laas

Made Maria Laas

med24@med24.ee

Tänasel kolmepoolsel kohtumisel sotsiaalministeeriumis tööandjate ja ametiühingutega arutakse laiemat kollektiivlepingute kasutamist, sotsiaaldialoogi tugevdamist ning tööst põhjustatud haiguste hüvitamise ja karjäärivahetuse toetamise põhimõtteid, mis on seotud soodustingimustel vanaduspensionite reformiga.