Astma käsitlus esmatasandil ja digitaalsed abimehed astma ravis

Elise Lätt, meditsiinitoimetaja

Veebruaris toimus veebiseminar astma käsitluse ning digitaalsete abivahendite kohta. Seminaril tutvustas perearst dr Kersti Veidrik astma uuendatud Eesti ravijuhist, pulmonoloog dr Pille Mukk rääkis raske astma käsitlusest ja perearsti rollist riskipatsiendi tuvastamisel ning perearst dr Laura Prett kõneles riskipatsientide tuvastamisest digitaalsete algoritmide abiga.