Kiiritusonkoloogia muutuv roll ja nüüdisaegse vähiravi arengusuunad

Maire Kuddu
Triin Raestik

Triin Raestik

triin@celsius.ee
Enam kui sajand on kiiritusravi olnud vähiravi alus ning pooled vähihaigetest vajab oma raviteekonnal ka kiiritusravi. Vähihaigestumuse kasv, erinevate vähipaikmete varase avastamise strateegiad ning elulemuse paranemine toovad kaasa kiiritusravi laiema kasutamise ning näidustuste lisandumise vähiravis.