Kombineeritud hormonaalsete kontratseptiivide kasutamisest saadav kasu ületab võimalikud riskid

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Venoosne trombemboolia (VTE) on kombineeritud hormonaalsete kontratseptiivide (KHK) kasutamisel juba aastaid teadaolev (ravimiinfodes kajastatud), kuid harvaesinev risk. Riski esinemise sagedust ja riski vähendamismeetmete vajalikkust hinnati uuesti 2013. aastal.