Tulevased kliinilised proviisorid ei pea enam erialaste teadmiste saamiseks välismaale sõitma

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Alates sügisest on Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse juures võimalik osaleda rahvusvahelisel kliinilise farmaatsia e-kursusel, mis on siinses regioonis ainulaadne.

Autorid: Jana Lass (kliiniline proviisor, Tartu Ülikooli kliinikum) ja Marika Saar (kliiniline proviisor, Tartu Ülikooli kliinikum)

Kliiniline farmaatsia on erialana Eestis järjest enam rakendust leidmas. Kõigis suuremates haiglates töötavad kliinilised proviisorid, kes igapäevaselt haigla osakondades koostöös arstide ja õdedega püüavad leida patsiendile sobivaima tõenduspõhise raviskeemi. Kliinilise proviisori töö on hinnata ravimi annuse, manustamise sageduse ja manustamisviisi sobivust antud patsiendile, näiteks tema kehakaalu, neeru- või maksafunktsiooni arvesse võttes.

Kui täna on Eestis kliinilised proviisorid tööl vaid suuremates haiglates, siis mujal maailmas töötavad need spetsialistid edukalt ka üldapteekides ja perearstikeskustes. Ka meil võiks tulevikus kliinilised proviisorid esmatasandil enam kaasatud olla, kasvõi näiteks ravimikasutuse hindamise teenuse pakkujatena nii üldapteegis kui perearstikeskustes.

Tartu Ülikooli proviisoriõppe õppekavas on kliiniline farmaatsia eraldiseisva ainena alates 2016. aastast. Paraku annab ühe aine läbimine vaid ettekujutuse kliinilise proviisori tööst ja tegevusest. Et kliinilise proviisorina praktiseerida, tuleb selleks läbida proviisoriõppe järgselt 1-2 aastane kursus kas diplomi- või magistriõppe vormis.

Eestis seda seni teha pole olnud võimalik ja seetõttu on meie kliinilised proviisorid kraadi saanud või seda omandamas erinevates Euroopa ülikoolides, põhiliselt Suurbritannias. Eelnevat arvesse võttes on rõõmustav, et alates 2020. aasta sügisest on Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse juures võimalik osaleda rahvusvahelisel kliinilise farmaatsia e-kursusel.

E-õppel põhinev kursus sobib hästi juba töötavatele apteekritele (nii jaemüügi- kui haiglaapteekritele). Kursuse lõpetanud ja lõpueksami sooritanud proviisorid on võimelised pakkuma patsientidele kõrgemal tasemel ravimitealast nõustamisteenust. Kursus on Põhja- ja Ida-Euroopas ainulaadne ning suunatud kliinilise farmaatsia eriala tutvustamisele ja senisest laiemale rakendamisele.

Kursus algab 24. augustil 2020 ja kestab kuni 19. juunini 2021 (40 aktiivõppe nädalat). Täiendav info: https://clinicalpharmacy.ut.ee/avaleht

Jaga