Piirangud valproaadi kasutamisel naistel ja tüdrukutel

Med24 toimetaja

Med24 toimetaja

med24@med24.ee
Euroopa Ravimiameti riskihindamise komitee (PRAC) soovitab tugevdada piiranguid valproaadi kasutamisel naistel ja tüdrukutel, kuna teadaolevalt esineb üsasiseselt valproaadiga kokkupuutunud lastel väärarengute ja arenguhäirete suurem tekkerisk.