Abistaja peab esmalt abistama ennast

Me tähistame maikuus rahvusvahelist õdede päeva. 12. mail 1820 sündis Florence Nightingale, kelle teeneks loetakse moodsa õenduse rajamist.

Anni Hanst: oluline on osata ennast samastada patsiendiga

Kivimäe Perearstikeskuses töötaval pereõel Anni Hanstil tegemisi jagub – lisaks pereõe ametile kuulub ta ka Eesti Pereõdede Ühingusse ja panustab ühingu tegemistesse ka juhatuse liikmena. Ta tutvustab, et ühingu üks peamistest suundadest on pereõe mõiste ühtlustamine – et arusaamad sellest, kes on pereõde ja millised on tema tööülesanded, oleksid kõikjal samad.

Pereõdede vajaduste ja võimaluste kaardistamise ankeetküsitluse esmased tulemused

Ajavahemikus 23. märts kuni 10. aprill käesoleval aastal viis Eesti Pereõdede Ühing pereõdede seas läbi internetipõhise ankeetküsitluse “Pereõdede vajaduste ja võimaluste kaardistamine”. Valimiks olid kõik praegu perearstinimistu juures töötavad pereõed.

Ada Ojasaar Ukraina põgenike abistamisest: kõige enam läks vaja toetust ja inimlikkust

Vormsi pereõde Ada Ojasaar oli üks nendest eestlastest, kes käis Ukraina sõja alguspäevil Ukraina-Poola piiril sõjapõgenikele igakülgset abi ja vaimset tuge pakkumas. Intervjuus räägibki ta sellest, mida piiril käinud eestlased nägid ja tundsid ning kuidas said abistada abivajajaid.

Õenduse eripära ja õdede tegevusmustrid sovetiajal

Tänapäeval on uurimuste läbiviimisel hästi oluline sisemine vaatepunkt. Nõukogudeaegset õendust Eestis on küll uuritud, kuid olemasolevad uurimused on peamiselt kronoloogilised ja ülevaatlikud. Uues, nüüdisaegses käsitluses ei määratle kultuuriajalugu mitte uurimisobjekt, vaid vaatenurk – tähelepanu pööramine mitte ajaloolistele tõikadele, vaid nende esitustele ja käsitustele, lühidalt tähendustele.

Kultuuriliselt kompetentse õendusabi aluseks on empaatia, austus ning koostöö patsiendiga

Magistritöö raames läbiviidud küsimustiku tulemused näitavad, et õed on huvitatud ja valmis erinevate kultuuride kohta rohkem teadmisi saama ning tagama erinevast kultuurist patsientidele just tema kultuure austava abi. Vajaka jääb veel teadmistest, kuidas seda teha.

Õe roll riskiga astmapatsiendi käsitlemisel

Märtsi lõpus toimus veebiseminar, mille eesmärk oli anda pereõdedele ülevaade riskiga astmapatsiendi käsitlusest. Seminaril räägiti, kuidas hinnata astma kontrolli tõhusust, patsiendi ravisoostumust ja seda, millal ei allu haigus ravile. Üle korrati astma ravi alused ja pöörati tähelepanu levinud probleemidele ravimite inhalatsioonitehnikas.

Vaktsineerimisnõustamine ja motiveeriv intervjueerimine

Käesoleva artikli alus on Terviseameti ja ECDC koostöös 2020. aastal valminud infomaterjal “Räägime laste kaitsmisest. Kommunikatsioonialane juhis tervishoiutöötajatele”. Tervikuna leiate selle infomaterjali nii eesti kui ka vene keeles veebilehelt vaktsineeri.ee. (1)

Ravimite enteraalne manustamine

Vaevalt on perearstipraksist, mille patsiendid ravimeid ei kasutaks. Suuremal või vähesemal määral puutuvad nendega kokku ilmselt pea kõik inimesed.

Oleme unustanud, et rohkem kui pool südame-veresoonkonnahaigustest on ennetatavad

Südame-veresoonkonnahaigused (SVH) on Eestis endiselt surmapõhjustest esikohal. Nende tõttu sureb igal aastal kaks korda rohkem inimesi kui pahaloomuliste kasvajate tõttu (1). SVH-d on efektiivselt ennetatavad tervisliku elustiili ja vajadusel ennetava raviga, ligikaudu 75% ennetusest on meie enda kätes (2). Seda tuleks patsientidele kogu aeg meelde tuletada.

Immuunsüsteem ja toitumine

Jagame inimestena planeeti Maa paljude teiste liikidega. Enamik organismidest kulutab märkimisväärselt ressursse sellele, et kindlaks teha teistest liikidest tulenevad ohud ja need elimineerida (1). Ka inimese organism ei erine siinjuures muudest elusorganismidest – meid kaitseb meie immuunsus.

Astma ümarlaud

Aprilli keskel toimus astma teemal ümarlaud, kus püüti leida võimalusi astmaga patsientide jälgimise ja ravi parandamiseks Eestis. Eelmine ümarlaud toimus 2020. aasta septembris.

Imiku toitmine piimaseguga

Piimasegu on eritoit, mis on mõeldud kasutamiseks ainult imikutoiduks, sest see kas jäljendab inimese piima või sobib täielikult või osaliselt asendama inimese piima (1). Eesti keeles on paralleelselt kasutusel kaks sõna: piimasegu ja rinnapiimaasendaja.

Atoopilise dermatiidi kliinilise pildi muutumine sünnist täiskasvanueani ja sagedasemad provotseerivad tegurid vanusegrupiti

Atoopiline dermatiit on sage krooniline dermatoos. Eelkõige on mõjutatud lapsed, kuid probleem on laialdaselt levinud ka täiskasvanute seas. Tegemist on kompleksse, eelkõige geneetilise haigusega, mis on tingitud epidermise ehk marrasknaha suurenenud läbilaskvusest ja häirunud barjäärifunktsioonist. Artikli eesmärk on anda lühiülevaade haiguse olemusest ja erinevatest väljendusvormidest. Käsitlen lühidalt AD-d provotseerivaid faktoreid ja ravi.

Kompressioonravi väljakutsed haavaravis

Kroonilise venoosse haavandi tekkepõhjus on krooniline veeni­puudulikkus. Selle ravi on meeskonnatöö, milles on oluline osa nii patsiendil kui ka teda ümbritsevatel spetsialistidel. Lisaks on määrava tähtsusega meditsiiniseadmed, millest parima ja sobivaima leidmine võib aga olla väljakutse.

Pereõe roll peptilise haavandi käsitlusel

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava vilistlased Aleksandra Dinis ja Kersti Kikerpuu uurisid oma lõputöös “Õendusabi peptilise haavandi korral ja selle ennetamine esmatasandi tervishoius” tõenduspõhiseid õendussekkumisi peptilise haavandi ennetamiseks esmatasandi tervishoius.

Viiruslik enteriit ehk rahvakeeli kõhugripp lastel

Viiruslik enteriit on viiruse põhjustatud, kõhulahtisusega ja/või oksendamisega kulgev infektsioonhaigus. Soolenakkused on ühed sagedasemad infektsioonhaigused.

Ägeda seljavaluga patsiendi ravi

Alaseljavalu on üks kõige sagedasem terviseprobleem rahvastikus ning seda võivad olla mingis eluetapis kogenud peaaegu kõik inimesed. Üle 90% alaseljavaludest on hea prognoosiga ehk mittespetsiifilised alaseljavalud, mis tähendab, et neid ei põhjusta ükski ohtlik haigus ega närvijuure pitsumine.

Kokkuvõte pereõdede kevadkonverentsist

Sellekevadine pereõdede konverents 8. aprillil keskendus kliinilistele teemadele pereõe töös, andis õdedele palju praktilisi nõuandeid ja tõhusat mõtteainet reumatoloogia, gastroenteroloogia ning onkoloogia teemadel.

Haavaravi konverents 2022

Mais toimunud konverentsil “Akuutsed haavad ja nende käsitlus”räägiti haava sulgemisest ja infektsioonidest, nahaplastikast ja armiravist. Aktuaalsete teemadena käsitleti sageli esinevate traumaatiliste haavade liike ja ravi ning kummutati mõningaid haavaraviga seotud müüte.