Võtke see hetk, et vaadata kriitilise pilguga nii kevadesse kui ka peeglisse

See sügis tuleb hoopis teisiti. Või hoopis täiesti samamoodi, nagu sügised ikka on tulnud. Nagu kevadet ja suve poleks kunagi olnudki.

Anu Parvelo: patsientidega tegelemine peaks olema prioriteet kogu arstiõppes

Peremeditsiini resident ja seltsi juhatuse uus liige Anu Parvelo meenutab, et tal oli ülikoolis väga kurb näha, kui kevadel koroonaepideemia ajal nooremad kursused ei saanud enam patsiente näha, vaid pidid õpikute ja loengutega hakkama saama.

Üha enam perearste püüab kvaliteetse praksise tunnustust

11. septembril tunnustati Pärnus toimunud Eesti Perearstide Seltsi aastakonverentsil 92 perearstipraksist üle Eesti.

Perearstide seltsi juhatust kannustab ühtsustunne ja tahe asju paremaks muuta

Septembri keskel valiti Eesti Perearstide Seltsi üldkogul uus juhatus. Küsisime eelmisesse juhatusse kuulunud liikmetelt, kellest suurem osa jätkab ka uues juhatuses, nende jaoks olulisemate tööde ja saavutuste kohta eelmises juhatuse koosseisus ning juhatuse tööd puudutavate tulevikuootuste kohta.

Piirkonnajuhid: oluline teema, millest ei saa üle ega ümber, on perearstiabi kättesaadavus

Septembris valiti Eesti Perearstide Seltsi üldkogul uus juhatus. Selle sündmuse eel küsisime seltsi piirkonnajuhtidelt, millised on peamised teemad, millega selts praegu kindlasti tegelema peaks.

Reumatoidartriit ja ekstraartikulaarsed sündroomid

Reumatoidartriit (RA) on süsteemne põletikuline haigus, mis lisaks liigestele, kõõlustele ja liigest ümbritsevatele struktuuridele kahjustab ka teisi organeid ja kudesid. Süsteemne põletik tekitab RA-haigetel üldsümptomeid, nagu väsimus, roidumus, kaalulangus, ja need võivad tekkida isegi enne liigesehaiguse avaldumist. Aktiivne põletik võib tekitada liigeselähedasi reumatoidseid sõlmi, vaskuliiti, serosiite ja põhjustada kuiva sündroomi. Kaua kestnud haigus võib põhjustada kogu organismis amüloidoosi ning seeläbi neerude amüloidoosi ja neerupuudulikkust. Põletiku tagajärjel tekib üle osteoklastide stimulatsiooni luude hõrenemine.

Vereseerumi kasvajamarkerite kasutamine perearsti praktikas

Enamik kasvajamarkereid ei ole spetsiifilised kasvajakoele, seetõttu on nende hulga suurenemine muudel põhjustel üsna sage ja palju segadust tekitav. Artikkel annab ülevaate kasvajamarkerite interpreteerimisest, valepositiivsuse põhjustest ja soovitusi kasvajamarkerite kasutamiseks.

Sünnitusjärgne depressioon võib kesta paarist kuust kuni aastateni

Sünnitusjärgse depressiooni esinemine maailmas jääb sünnitanud naiste seas 10–20% vahele. On alust oletada, et pigem võib osakaal olla suurem, kuna diagnoosimise ja abini siiski kõik ei jõua. Üle kolmandiku raseduskriisi nõustajate poole pöördumise põhjustest on sünnituseelse ja sünnitusjärgse depressiooni risk. See tähendab seda, et naisel esinevad osad depressiooni sümptomid ning see mõjutab ja häirib tema toimetulekut raseduse ajal või sünnitusjärgsel perioodil.

Sünnitusjärgse depressiooni ravist

Fertiilses eas naistel esineb depressiooni 2–3 korda enam kui samaealistel meestel (eluaegne haigestumuse risk naistel 20–25% ja meestel 7–12%), samas kui enne puberteediiga ning postmenopausaalselt on naistel depressiooni esinemissagedus võrdne meestega. Seega on depressiooni haigestumise risk naistel suur nii raseduse ajal kui ka pärast sünnitust.

Atoopilise dermatiidi ravivõimalused Põhja-Eesti Regionaalhaigla nahahaiguste keskuse näitel

Atoopiline dermatiit (AD) on krooniline põletikuline nahahaigus, mis esineb eelkõige lastel, aga ka täiskasvanutel (1). Kliiniliselt iseloomustab AD-d naha kuivus, punetus, leemendus ja koorikud ning lihhenisatsioon. Sügelemine on AD diagnoosimisel väga oluline tunnus, kusjuures patsiendile kõige raskemini talutavam sümptom.

Kes vajab adrenaliini autoinjektorit?

Anafülaksia on ootamatult tekkiv, kiire kuluga, raske, potentsiaalselt eluohtlik süsteemne ülitundlikkusreaktsioon, mis vajab kohest esmaabi. Seetõttu on oluline tunda anafülaksia diagnoosimise kriteeriumeid (vt tabel 1) ja tagada patsiendi adekvaatne esmaabi adrenaliiniga.

Kodade virvendusarütmia kui insuldi riskitegur

Kodade virvendusarütmia (KVA) on kõige sagedamini esinev püsiv südame rütmihäire. Kogu maailmas esineb see ligikaudu 2%-l inimestest (1), sealhulgas alla 60-aastaste hulgas on levimus alla 1%, kuid 80-aastaste ja vanemate seas 7–9%. Eestis võib hinnanguliselt olla kuni 26 000 kodade virvendusarütmiaga inimest (2). KVA on kliiniliselt oluline eelkõige seetõttu, et suurendab suremusriski ja halvendab elukvaliteeti. See rütmihäire suurendab oluliselt arteriaalse trombemboolia riski, mille kõige ohtlikum väljendus on ajuinfarkt. KVA teine oluline tüsistus on tahhükardiomüopaatiast tingitud südamepuudulikkus.

Nõustajad aitavad valida, kas elada koos kanepiga või ilma

  • Aljona Kurbatova
  • Katri Abel-Ollo
  • Marin Vaher
  • Merlin Mitt
  • Telli ajakiri
Üks võimalus kanepi tarvitamise vähendamiseks või lõpetamiseks on Tervise Arengu Instituudi algatatud ja MTÜ Peaasjad Nõustamine ellu viidav täiskasvanutele mõeldud tasuta nõustamisprogramm „Valik“.

Müokardiinfarkt naistel ja meestel – millised on erinevused?

Naiste hulgas on haigestumus ja suremus südame isheemiatõppe (SIT) ja ägedasse müokardiinfarkti (ÄMI) suurem kui meestel. Siiski, nii patsiendid ise, nende lähedased kui ka meditsiinitöötajad teadvustavad naistel SIT-i riskifaktoreid või omistavad kaebusi SIT-ile harvem kui meestel. Sellel on mitu põhjust. Meestel avalduvad SIT ja ÄMI tavaliselt nooremas eas ja enam esineb klassikalisi sümptomeid, nagu rinnakutagune valu kiirgumisega lõuga ja ülajäsemesse. Naistel avaldub SIT keskmiselt umbes kümme aastat hiljem ja sagedamini esinevad ebatüüpilisemad sümptomid, nagu õhupuudus, jõuetus või atüüpiline rindkerevalu.

Diabeetilise neerukahjustuse nefroloogilised ravivõimalused

Diabeetiline nefropaatia on üks peamistest põhjustest glomerulonefriidi ja arteriaalse hüpertensiooni kõrval, mis võib viia kroonilise neerupuudulikkuse arenguni ja lõppstaadiumis neerupuudulikkuseni.

Edoksabaani saab ohutult kasutada kodade virvendusarütmiaga patsientide igapäevaravis insuldi ennetuseks

Insuldi tekke vältimine on kodade virvendusarütmia (KVA) korral üks tähtsamaid ravieesmärke. Nelja otsese toimega suukaudse antikoagulandi (DOAC) kasutuselevõtmine klapihaigusest mitte põhjustatud KVA korral on kliinilistes uuringutes näidanud trombembolismi ärahoidmisel varfariiniga võrreldes mitte halvemat, vaid kohati isegi paremat tulemust.

Venoosse trombemboolia ravist HOKUSAI-VTE uuringu tulemuste põhjal

Venoosne trombemboolia (VTE) on kolmas oluline kardiovaskulaarne patoloogia (müokardi-infarkti ja insuldi järel), mis tabab igal aastal rohkem kui 700 000 patsienti Euroopas ja rohkem kui miljonit patsienti USA-s. Kliiniliselt võib VTE väljenduda erinevalt, alates süvaveenitromboosi tagasihoidlikest sümptomitest kuni massiivse kopsuarteri trombemboolia põhjustatud surmlõppeni.

Obstruktiivse uneapnoe sündroom kõrva-nina-kurguarsti pilgu läbi

Rahvusvahelise unehäirete klassifikatsiooni alusel (1) esineb erinevat tüüpi uneaegseid hingamishäireid. Neist kõige sagedasem on obstruktiivset tüüpi uneaegne hingamishäire ehk obstruktiivne uneapnoe.

Kopsu- ja südamehaigused düspnoe põhjusena 2. osa

Düspnoe on subjektiivne raskendatud hingamise tunne, mis koosneb erinevatest varieeruva iseloomu ja intensiivsusega aistingutest (2). Düspnoe või hingeldus võib olla kas äge või krooniline, äge võib ilmneda minutite, tundide või päevade jooksul ja krooniline püsib või esineb muutuva iseloomuga enam kui neli nädalat (1). Artikkel koosneb kahest osast. Käesolevas numbris ilmub artikli teine osa, kus kirjeldatakse kopsu- ja südamehaiguseid, mis on sagedamini düspnoe põhjuseks. Perearsti augustinumbris ilmunud esimene osa keskendus düspnoe etioloogiale ja iseloomule ning patsiendi seisundi hindamisele, anamneesile ja patsiendi läbivaatusele.

Kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendi elustiilisoovitused

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK) on kogu maailmas haigestumuse, suremuse ja tervishoiukoormuse oluline põhjus, mis mõjutab umbes 10% üle 40-aastasest elanikkonnast (1). Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul on suure sissetulekuga riikides 65 miljonil inimesel mõõdukas või raskekujuline KOK, kuid suur osa KOK-ist on kogu maailmas aladiagnoositud, enamasti just väikese ja keskmise sissetulekuga riikides (2). 2009. aastal oli Eestis keskmine hingamisteede püsiobstruktsiooni levimus (vanuses üle 40 aasta) 8% meeste ja 5% naiste hulgas (3).

Lapse vähese kaaluiibe sagedasemad põhjused ja käsitlus

Imiku ja väikelapse väike kaaluiive on üldpediaatri vastuvõtule saatmise sage põhjus. Selles vanusegrupis on leitud vähest kaaluiivet 5–10%-l lastest (1). Väike kaaluiive võib soodustada sekundaarse immuundefitsiidi teket (2).

Kuseteedeinfektsioon lastel

Kuseteedeinfektsioon on üks sagedasemaid lapseea bakteriaalseid infektsioone keskkõrvapõletiku ja farüngiidi järel. Kuseteedeinfektsioon võib avalduda komplitseeritud või mittekomplitseeritud ülemiste kuseteede infektsioonina (püelonefriit) või alumiste kuseteede infektsioonina (tsüstiit), aga ka asümptoomse bakteriuuriana. Haiguse õigeaegne diagnoosimine ja varane ravi alustamine on arstile sageli väljakutse.

5 käekirurgilist probleemi

Ühed levinumad käekirurgilised probleemid on De Quervaini tenosünoviit, plõksuv sõrm, karpaalkanali sündroom, ganglionid ja esimese karpometakarpaalliigese artroos. Artikkel annab ülevaate nendest seisunditest ja nende käsitlusest.

Eelmine gripihooaeg osutus üheks viimase 15 aasta leebemaks

Eelmine, 2019/2020 gripihooaeg osutus üheks leebemaks viimase 15 aasta jooksul. Haigestumuse intensiivsus püsis väga madalal tasemel.

Uudised


Algoritm: lühike meelespea perearstile kerge-mõõduka psoriaasi käsitlusest

Argielu lahinguväli – võitlus helikobakteriga maos

Helicobacter pylori (Hp) infektsiooni seos kroonilise gastriidi, peptilise haavandi ja maovähiga on üldtunnustatud. Helikobakteri olemasolu tõestamise järel algabki võitlus helikobakteriga maos. Lahinguvõit tähendab kroonilise gastriidi paranemist ja maolimaskesta atroofia vähenemist. Raviedu korral väheneb tõenäosus maovähi ning peptilise haavandi ja selle tüsistuste tekkeks. Lahinguväljalt ei pruugita aga alati võiduga lahkuda.