Et perearstid oleksid oma tööd tehes õnnelikud

Tänavune perearstipraksiste auditeerimine tõi välja tõsiasja, et paljud perearstid on läbi põlenud või kohe läbi põlemas.

Alina Terep: see tekitab frustratsiooni, kui minult võetakse otsustusõigus ära

Tahaksin väga, et oleks olemas mingisugune riiklik institutsioon, kust perearstid saavad nõu küsida ja kus meie muredest päriselt hoolitakse ning neid lahendada püütakse, leiab Jüri perearst Alina Terep.

Perearst kui patsient

Eesti Haigekassa 2018. aasta andmetel töötab Eestis üle 800 perearsti. Perearstikeskus on esimene koht, kuhu Eesti tervishoiusüsteemis saab patsient oma murega pöörduda. Kuid mis juhtub siis, kui patsiendiks on hoopis perearst ise? Kelle poole tema sellises olukorras pöördub? Vastust sellele küsimusele ei olegi nii kerge leida, sest vastav erialane kirjandus lihtsalt puudub. Pärast järjepidevat otsimist erinevatest allikatest avastasin, et uuringuid, mis keskenduksid Eestis töötavate perearstide tervislikule seisundile ja arstiabi saamisele, praktiliselt ei olegi.

Belgia esmatasandil tuntakse puudust väravavahisüsteemist

Professor doktor Sara Willems juhib Belgias Genti ülikoolis peremeditsiini ja esmatasandi tervishoiu osakonda ning on samas linnas kogukondliku tervisekeskuse WGC Watersportbaan juhatuse esinaine. Tema erihuvi on võrdsus (equity) tervishoius. Intervjuus professor Willemsiga selgub, et kuigi Belgia on väga arenenud maa ja sealne meditsiiniline abi on väga heal tasemel, leidub sealgi mitmeid probleeme, millega patsiendid ning arstid igapäevaselt silmitsi seisavad.

Perearsti otsuseid toetavad töövahendid Soomes

Soome tervisekeskuste arstide digitaalsete töövahendite hulgas on olulisel kohal kliiniliste otsuste tugisüsteem EBMeDS ning esmatasandile suunatud ravijuhendite andmebaas EBMG.

Kvaliteedimärgi sai rekordarv perearstipraksiseid

21. septembril Tartus toimunud Eesti Perearstide Seltsi aastakonverentsil tunnustati 85 parimat perearstipraksist üle Eesti.

Kliiniline toitmine ja toitmis- ravi – uued vanad suunad

Kliiniline toitmine on definitsiooni järgi enteraalsete ja/või parenteraalsete täisväärtuslike toitelahuste kasutamine patsientide toitumuse säilitamise või parandamise eesmärgil. Toitmisravi ei ravi põhihaigust, välja arvatud juhul, kui tegemist on alatoitumusega seotud seisunditega.

Urtikaariat põeb elu jooksul umbes viiendik rahvastikust

Urtikaaria on nuumrakkude vahendatud nahahaigus, mida iseloomustab sügelevate kuplade, angioödeemi või mõlema teke. Selle põhjuseks on immunoloogilised, mitteimmunoloogilised või kombineeritud mehhanismid. Esmavaliku ravi on antihistamiinikumid, kolmanda rea preparaatidena on kasutusel montelukast, tsüklosporiin A ja omalisumaab.

Küünte psoriaas

Psoriaas on elukestev põletikuline süsteemne haigus, mis kahjustab nahka, küüsi ja liigeseid. Psoriaasi levimus üldpopulatsioonis on 3%. Küüneplaatide kahjustust esineb 15–79%-l psoriaasi haigestunutest, lastest 7–13%-l (1). Lisaks füüsilisele vaevusele (valu, hellus, probleemid riietumisel jm) on küüntel esinevad muutused kõigile näha ning häirivad oluliselt elukvaliteeti (2).

Vertiigoga patsiendi käsitlus perearsti juures

Artikli eesmärk on tutvustada erinevaid vertiigoga kulgevaid haiguseid, nende epidemioloogiat ning käsitlust. Lisaks tutvustatakse eriarstile suunamise kriteeriume ning perearsti läbiviidavate raviharjutuste vajadust.

Eakate diabeediravi

Diabeedi levimuse suurenemine viimaste aastakümnete jooksul on fakt, mis arstkonnale ammu teada. Palju räägitakse sellest, et 2. tüüpi diabeedi levimus kasvab seoses ülekaaluliste arvu kasvuga maailmas. Vähem on pööratud tähelepanu sellele, et diabeedi levimus kasvab oluliselt ka inimeste eluea pikenemise tõttu. Keskeas diabeeti haigestunud inimesed elavad kauem, sest on paremini ravitud, ning uusi haigestumisi lisandub ka eakate inimeste hulgas.

Osteoporoos – levimus ja ravivõimalused

Osteoporoos on progresseeruv süsteemne skeletihaigus, millele on iseloomulik väike luumass, luukoe vähenemine, luuarhitektuuri katkemine, luu tugevuse vähenemine ja suurenenud luumurrurisk. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) diagnoosikriteeriumite järgi on tegemist osteoporoosiga, kui luumass on 2,5 standarddeviatsiooni (SD) võrra väiksem keskmisest noorte inimeste populatsiooni luumassi väärtusest.

Fibromüalgia diagnoosimiseks võib kuluda aastaid

Fibromüalgia (FM) on krooniline sündroom, mida teatakse ennekõike laialdase valuna, aga see võib põhjustada patsiendile palju erinevaid vaevusi ning probleeme kõikides organsüsteemides, mis on olemuselt funktsionaalsed. Fibromüalgia diagnoosi saamiseks võib tihti kuluda aastaid, kuna kaebuseid on erinevaid ning patsiendid käivad tihti mitmete eriarstide juures. Artikli eesmärk on tutvustada selle haiguse olemust, diagnoosimist ning võimalikke ravisuundasid.

Karpaalkanali sündroom

Karpaalkanali (ehk karpaaltunneli ehk randmekanali) sündroom (KKS) on väga sage kliiniline probleem esmatasandi arstiabis. RHK-10 järgi kuulub see ülajäseme mononeuropaatiate hulka (koodiga G56.0), moodustades 90% kõigist kompressioonneuropaatiatest (2).

Valminud on Alzheimeri tõve ravijuhend

Alzheimeri tõbi on neuroloogilistest haigustest peavalu järel sagedasim haigus, kuid on võimalik, et teadlikkus sellest tõvest on Eesti arstkonnas veel ebapiisav. See peegeldub diagnoositud juhtude arvus.

Vähk lapseeas

Lapseeas on vähk harva esinev haigus, mis tekib ühel lapsel 400–600-st enne täiskasvanuikka jõudmist (12, 18). Vähi esinemissagedus lapseeas on täpselt teadmata põhjustel ülemaailmselt aeglaselt suurenemas, kuid oluline on rõhutada, et kasvajate esinemissageduse kasvust kiiremini on paranenud vähihaigete laste elulemus, mida võib pidada üheks tänapäevase tõenduspõhise meditsiini suursaavutuseks.

Hüpertensiooni mõju neerudele

Ravimata hüpertensioon on kroonilise neeruhaiguse (sh kroonilise neeruhaiguse lõppstaadiumi) oluline riskitegur. Kõrgvererõhktõbi on üks olulisemaid põhjuseid, miks kujuneb krooniline neeruhaigus (KNH). Kõrgvererõhktõvest on tingitud mitmed südame struktuuri ja funktsiooni muutused, mis toovad kaasa neeru verevarustuse vähenemise, kapillaarpäsmakeste ehk glomeruluste kahjustuse.

Rauast ja ferritiinist aneemiate diagnoosimisel

Rauapuudusaneemia kahtlusel tuleb kindlasti tuvastada, kas tegemist on rauapuudus- või mõne muu etioloogiaga aneemiaga.

Taastusravi ja eluviiside korrigeerimine pärast müokardiinfarkti

Kardiaalse taastusravi efektiivsust on enim uuritud müokardiinfarkti ja koronaararterite revaskulariseerimise läbi teinud patsientide hulgas. Kardiaalset taastusravi peetakse ohutuks ning tõhusaks meetodiks, mis vähendab nii üldist kui ka südamega seotud suremuse riski (1). Sellel on leitud olevat soodne mõju müokardiinfarkti järgsele vasaku vatsakese remodelleerumisele, parem tulemus saavutatakse taastusravi varasema alguse ja treeningu pikema kestusega (2).

Venekeelne resümee


Uudised


Sisuturundus: Eesti elanikud pole teadvustanud puukentsefaliidi ohtlikkust

Igal aastal haigestub Eestis puukentsefaliiti 80–100 inimest. Suur osa elanikest ei teadvusta, et elame suure riskiga piirkonnas ning puukentsefaliit on ohtlik haigus.

D-vitamiini uudised


Sisuturundus: AUDIT – objektiivne abi alkoholitarvitamise hindamiseks

Perearstil ja pereõel on tähtis osa inimese tervislikumale eluviisile motiveerimisel, sealhulgas alkoholitarvitamise vähendamisel. Väliste märkide järgi ei ole aga sageli võimalik öelda, millises koguses inimene alkoholi tarvitab või millised riskid sellega kaasnevad. Seetõttu on asjakohane kasutada küsimustikku, mis objektiivselt hindaks alkoholist tulenevaid terviseriske, põhinedes tarvitatud kogustel ja tarvitamise sagedusel.

USA diabeediliidu 78. aastakoosolek oli pühendatud kliinilistele teemadele

22.–26. juunil 2018 toimus Ameerikas Orlandos USA diabeediliidu (ADA) 78. aastakoosolek. Sel aastal ei tutvustatud ADA-l ühegi paljude osalejatega pikaajalise ravimiuuringu tulemusi. Konverents oli pühendatud kliinilistele teemadele ning lisaks tutvustati uut ADA/EASD 2. tüüpi diabeedi ravijuhendit, kuhu oli võimalik teha kuni 1. juulini 2018 veel parandusettepanekuid ja mille lõplik esitlus toimub selle aasta oktoobris Euroopa diabeediuuringute liidu (EASD) kongressil Berliinis.

Euroopa Kardioloogide Seltsi kongressil avaldati viis uut ravijuhist

Münchenis toimus tänavu 25.–29. augustil Euroopa Kardioloogide Seltsi (European Society of Cardiology, ESC) kongress. Sellel aastal oli kongressi eriteema südameklapihaigused. Seetõttu pandi sessioonide korraldamisel erilist rõhku just selle valdkonna kiire arengu tutvustamisele, et uuenduslikud ravimeetodid, tehnikad ning jätkuv teadustöö klapihaiguste valdkonnas saaks põhjalikult kajastatud.