Esmatasandi tervishoiu arengukava aitab riigil teha otsuseid esmatasandi kestlikkuse, rahastamise ja kvaliteedi kohta

Käesoleva aasta lõpuks valmiv esmatasandi tervishoiu arengukava on strateegiline dokument, mis toob välja visiooni, eesmärgid, strateegiad ja tegevused esmatasandi terviseteenuste osutamise ning kvaliteedi parandamiseks, aidates sel viisil valitsusel teha pikaajalisi otsuseid esmatasandi tervishoiu rahastamise, kestlikkuse ja kvaliteedi kohta.

Jelizaveta Kaledina: ideaalne perearsti-patsiendi koostöö põhineb usaldusel ja turvatundel

Peremeditsiini resident Jelizaveta Kaledina tegi uurimustöö väga delikaatsetel teemadel – lähisuhtevägivallast ja kroonilisest valusündroomist. Uurimustööst tuli välja, et paljud lähisuhtevägivallaga kokku puutunud naised usaldavad oma perearsti ning sooviksid oma kogemusest ja probleemidest temaga rääkida. Jelizaveta Kaledina julgustab naistele delikaatselt seda võimalust andma.

Rasvumisest ja ülekaalust mitme eriala vaates

Ülekaal ja rasvumine on maailmas ja ka Eestis suur rahvaterviseprobleem. Küsisime ekspertidelt, millised on nende eriala peamised proovikivid ja uued võimalused seoses ülekaalu- ja rasvumisepideemiaga. Kõik nad rõhutasid, et ülekaalulisus ei ole ainult vähese tahtejõu küsimus, vaid tegemist on haigusega, mille ravimisel on vaja meditsiinitöötajate sekkumist. Suuri lootusi pannakse ka uutele medikamentoosse ravi võimalustele.

Inkubatsiooniprogramm toetab alustavat perearsti

Väljateenitud puhkusele siirduvate perearstide jaoks on üha suurem proovikivi uue arsti leidmine, kes jätkaks tööd nimistuga. Siin tõttab appi tervisekassa rahastatav inkubatsiooniprogramm, mis võimaldab väljaspool Tallinna ja Tartut pensionile jääval perearstil anda nimistu üle alustavale perearstile sujuvalt, tehes veel mõnda aega tööd üheskoos.

Kopsuvähi sõeluuringut katsetatakse edasi

Kopsuvähk on nii meestel kui ka naistel üks sagedamini esinevatest pahaloomulistest kasvajatest, põhjustades vähktõbedest kõige rohkem surmasid kogu maailmas. Vähi varaseks avastamiseks on häid tulemusi näidanud kopsuvähi sõeluuring, mida katsetatakse Tartu perearstide toel.

Kraniosünostoos ja positsionaalne plagiotsefaalia

Kraniosünostoos on ühe või mitme koljuõmbluse luustumine, mis põhjustab kolju ebanormaalse kuju ning aeglase arengu. Selle tüsistusena jääb kolju sisemaht tavaliselt kasvava peaaju jaoks väikseks ja kolju siserõhk (IKR) võib tõusta, kahjustades peamiselt peaaju ja nägemisnärve.

Sepsis ja septiline šokk

Infektsioonhaigused on haigused, mis kuuluvad maailma kümne peamise surmapõhjuse hulka. Sepsis ja septiline šokk on infektsioonhaiguste raskeimad esinemisvormid, mis vajavad kiiret tegutsemist ja ravi. Seetõttu nõuavad need haigused tervishoiusüsteemilt märkimisväärset inim- ja materiaalset ressurssi.

Luumuutuste tähendustest perearstile

Perearsti praktikas sagedasti esineva liigesepiirkonna valu kaebuse põhjuse väljaselgitamisel on lisaks anamneesile ja objektiivsele leiule olulisel kohal röntgenuuring. Ülekaalus on healoomulise iseloomuga juhuleiud, mis võivad olla valule lähedase lokalisatsiooniga. Siiski ei ole need kaebuste põhjus ega vaja lisauuringuid.

Millal on lühitoimelist bronhilõõgastit astma ravis liiga palju?

„Astma ravi ja ennetamise ülemaailmse strateegia“ (Global Strategy for Asthma Management and Prevention – GINA) järgi mõjutab astma ravi puudutavaid otsuseid eelkõige astma kontrolli tase (1). Kontroll astma üle võib olla kas hea, osaline või puudulik (viimasel juhul on tegemist kontrollimata astmaga). Kui kontroll astma üle on osaline või lausa puudub, on vaja tõhustada astma baasravi. Samas, kui kontroll haiguse üle on olnud pikalt hea, tasub katsetada baasravi vähendamist.

Kognitiivsete võimete halvenemine ja dementsus diabeediga patsientidel

Diabeedi levimus on kogu maailmas suurenemas, eriti 2. tüüpi diabeedi (T2D) arvelt. Üsna sarnaselt on pikeneva oodatava eluea foonil, eriti areneva majandusega riikides, tõusuteel ka dementsuse levimus (2). Kognitiivsete võimete halvenemist ja dementsust seostatakse põhjuslikult järjest enam diabeediga.

Kolesterool ja triglütseriidid – tähtsus organismis, sisaldust mõjutavad tegurid ja määramine

Eestis on sagedaks surmapõhjuseks aterosklerootilised veresoonkonna- ja südamehaigused, mille ennetamise ja ravi üks nurgakivi on LDL-kolesterooli taseme langetamine. Seega võiks kolesterooli kontsentratsiooni määramine olla perearstipraksises üsna sage. Igal perearstil tasub teada mõningaid aspekte kolesterooli ainevahetusest ja määramisest.

Meestega seksivad mehed ja nende tervis

Homoseksuaalsus on samast soost inimeste vaheline romantiline või seksuaalne huvi või käitumine, mis võib avalduda seksuaalse sättumuse, eelistuse või identiteedina. Homoseksuaalsus on heteroseksuaalsuse ja biseksuaalsuse kõrval üks kolmest põhilisest seksuaalsest sättumusest. Seksuaalne sättumus ei ole valitav, ehkki isik võib valida, kuidas see avaldub.

Vereplasmaravi – kellele ning milleks?

Vereplasmaravi kujutab endast inimese enda veeniverest tsentrifuugides eraldatud trombotsüütiderikka vereplasma süstimist haigesse piirkonda. Terapeutilise toime alusel saab vereplasmaravi liigitada bioloogilise ravi klassi, millele viitab selle füsioloogiline ravitoime protsess.

Uudised


Küsitlus vähiravi kõrvalmõjude kohta


Soovite tellida ajakirja Perearst?

Perearst – eelistatuim meditsiiniväljaanne perearstide seas.

WONCA Euroopa 2023 konverents

Tänavune Euroopa WONCA (World Organization of Family Doctors) konverents „Making Choices in Primary Care“ toimus 7.–10. juunil Brüsselis. Kolm saali ja kümmekond klassiruumi mahutasid ära üle kahe tuhande osaleja.