Eriti oluline on tähelepanu pöörata laste ülekaalulisusele

Ülekaaluliste, sh rasvunud Eesti elanike arv, millega kaasneb ka paljude krooniliste haiguste ja teatud vähivormide laiem levik, on üha kasvamas, tekitades muret nii Eestis kui ka kogu maailmas.

Tuuli Metsvaht: intensiivravi on rakenduslik füsioloogia

Tartu Ülikooli Kliinikumi lasteintensiivravi osakonna vanemarst Tuuli Metsvaht räägib, et lasteintensiivravi on aastatega teinud tohutu arenguhüppe, mis võimaldab ellu jääda ka väga pisikestel vastsündinutel. Samas on see pannud ka küsima, kust läheb elu ja eluvõimelisuse piir.

Rasvtõve medikamentoosne ravi

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) defineerib rasvumust kui liigset või ebanormaalset rasva kuhjumist rasvkoes, mis võib kahjustada tervist. Üha enam aga räägitakse rasvumusest kui rasvtõvest, mille puhul on tegemist geneetiliste ja keskkonnafaktorite tulemusel tekkinud eluaegset ravi vajava kroonilise progresseeruva haigusega.

Kaalukirurgia ja metaboolne kirurgia

Artikli eesmärk on anda ülevaade kaalukirurgilistest operatsioonidest, nende eesmärkidest, tulemuslikkusest ja valdkonda iseloomustavatest andmetest Eestis.

Vitamiinide ja toitainete puudus pärast bariaatrilist lõikust

Ülekaalulisus ja rasvumine on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt defineeritud kui terviseriski põhjustav liigne rasvkoe kogunemine. Selle diagnoosimiseks kasutatakse rahvusvaheliselt tunnustatud kehamassiindeksit (KMI), mille arvutamisel võetakse arvesse inimese lihtsaid kehaparameetreid, nagu kehapikkust ja -kaalu. KMI väärtusel üle 25 loetakse inimene ülekaaluliseks ning väärtusel üle 30 juba rasvunuks.

Diabeetilise polüneuropaatia diagnoosimine ja ravi

Vaatamata pikaajalistele teadusuuringutele on diabeetilise polüneuropaatia patogenees ikka veel täieliku selguseta. Lähtutakse sellest, et diabeedi tõttu häirub ainevahetusprotsesside käigus metaboolne tasakaal, mis viib kokkuvõttes niinimetatud AGE (Advanced Glycation End Products) kuhjumiseni.

Hariliku psoriaasi avaldumisvormid ja haiguse käsitlus eri lokalisatsioonides

Psoriaas on krooniline põletikuline nahahaigus, mis mõjutab ligikaudu 2–3% populatsioonist. Eesti Psoriaasiliidu andmetel põeb Eestis psoriaasi ligi 43 000 inimest (1). 2014. aasta WHO globaalses aruandes tõdeti, et psoriaasi puhul on tegemist kroonilise, mittenakkuslikku, valuliku, moonutava ja halvava haigusega, mille puhul pole olemas tervistavat ravi (2).

Mitme näoga südamepuudulikkus

Südamepuudulikkusega (SP) patsiente jõuab iga arsti vaatevälja, kuna see haigus tabab ligi 2% kogu maailma elanikkonnast ning esineb üle 70aastaste hulgas sagedamini kui igal kümnendal inimesel.

COVID-19 ja kardiovaskulaarsed tüsistused

COVID-19 on haigus, mis ei vaja praeguseks pikemat tutvustust. Alates 2019. aastast on see tugevalt mõjutanud tervishoidu nii Eestis kui ka mujal. Nüüdseks on selgunud, et see põhiliselt hingamisteid kahjustav viirus suudab jätta jälje ka mitmele muule elundkonnale, sealhulgas südame-veresoonkonnale.

Melanoomi esinemissagedus kasvab kogu maailmas

Maliigne ehk pahaloomuline melanoom on melanotsüütidest pärinev pahaloomuline kasvaja. Melanoomid lokaliseeruvad enamasti nahal, harvem limaskestadel ja silmas. Melanoomid moodustavad umbes 15% nahakasvajatest, ent samal ajal põhjustavad 90% nahakasvajatest tingitud surmadest (1).

Primaarne maksavähk

Primaarne maksavähk on pahaloomuline kasvaja, mis saab alguse maksast. Sekundaarseks maksavähiks loetakse maksa metastaseerunud kasvajaid, mida siinses artiklis ei käsitleta.

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus ja ravisoostumus

Kroonilisele obstruktiivsele kopsuhaigusele (KOK) on iseloomulik krooniline ja progresseeruv haiguse kulg. Kuigi KOK-i ei saa välja ravida, hoiab optimaalne ravi sümptomeid kontrolli all, aeglustab haiguse progresseerumist ja võib parandada elukvaliteeti.

Nõgestõbi ehk urtikaaria – sageli esinev piinav haigus

Nõgestõbi ehk urtikaaria on sügelevate kuplade või tursetena avalduv haigus. Kubel on teravate piirjoontega naha pindmise kihi turse, mis on tavaliselt ümara kujuga, kuid võib moodustada erinevaid kujundeid ja olla eri suurusega. Iseloomulik on kubla ümber tekkiv punetus. Urtikaaria korral kaob konkreetne kubel tavaliselt 30 minuti kuni 24 tunni jooksul, samal ajal võib mujale kehapinnale lööbeelemente juurde tekkida. (1, 15)

Kõhukinnisus lapseeas

Sageli peavad lapsevanemad kõhukinnisust ja pükste määrimist ehk enkopreesi lihtsaks probleemiks, mis laheneb iseeneslikult aja jooksul. Tegelikkuses nõuab see sageli aga haiguse olemuse ja patofüsioloogia põhjalikku selgitamist, adekvaatset ravi ja väga pikaaegset tegelust.

Vitamiin B12 inimese närvisüsteemis

See artikkel annab lühikese ülevaate vitamiini B12 olemusest inimese närvisüsteemis. Käsitletakse metabolismi olulisemaid nüansse, vitamiini B12 vaeguse põhjuseid ja neist tingitud neuroloogilisi sündroome. Samuti saab ülevaate vitamiini B12 vaeguse diagnoosimise alustest, ravi põhimõtetest ja tõhususest. Vitamiini B12 metabolism inimesel on tihedalt seotud foolhappega ning kirjanduses käsitletakse neid kahte sageli koos.

Sagedasemad silmavigastused ja nende käsitlus

Kevad toob silmaarstide valvetuppa tööd juurde: soojad ilmad kutsuvad inimesi õue toimetama ja ühes sellega sagenevad ka kergemad silmavigastused (1). Valdav osa neist kauakestvaid probleeme ei tekita, kuid silmatraumad võivad ka õigeaegsest ning adekvaatsest ravist hoolimata põhjustada märkimisväärset nägemisfunktsiooni langust, olles samal ajal tihtipeale ennetatavad (2).

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire täiskasvanueas

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) on neuroarenguline sündroom iseloomulike eripäradega aju ehituses ja talitluses ning sagedasim psüühikahäire lapseeas. ATH kliiniline pilt on heterogeenne, hõlmates ealisele arengule mittevastavat tähelepanematust (inattention), hüperaktiivsust ja suurenenud impulsiivsust. ATH-d seostatakse kuni 10% väiksema tööhõive ja 30% madalama sissetulekuga, kuritegevusega jt halvemale sotsiaal-majanduslikule toimetulekule viitavate mõjudega, seades küsimärgi alla arusaama ATH-st kui lapseea haigusest, millest võib „välja kasvada“. (1, 2)

Raske depressiooni käsitlus

Raske depressioon (F32.2) on seisund, milles on väljendunud kõik kolm depressiooni põhisümptomit (meeleolu halvenemine, huvide ja elurõõmu kadumine ning energia vähenemine) ja lisaks on tugevalt avaldunud vähemalt neli lisasümptomit (tähelepanu ja kontsentratsioonivõime vähenemine, halvenenud on enesehinnang ja eneseusaldus, tekkinud on süü- ja väärtusetustunne, lootusetustunne, enesekahjustuse- või suitsiidimõtted või -teod, häiritud on uni ja isu on halvenenud). Seisund on enamasti väliselt nähtav, kuna põhjustab märkimisväärset häiritust sotsiaalses, tööalases ja koduses tegevuses. (1)

Uudised